Sách Ngôn Sứ I-sai-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 19

Hạch tội Ai-cập

1 Lời sấm hạch tội Ai-cập. Này, ĐỨC CHÚA ngự trên đám mây bay, Người đến Ai-cập. Các tà thần Ai-cập rúng động trước nhan Người, và tự đáy lòng Ai-cập rụng rời kinh khiếp.

2 Ta sẽ kích động người Ai-cập chống lại nhau; người người gây chiến: anh với em, bạn với bạn, thành với thành, nước với nước.

3 Ai-cập sẽ mất hết nhuệ khí trong lòng. Ta sẽ làm rối loạn mưu đồ của nó. Chúng sẽ thỉnh ý các tà thần, những tay phù thủy, những kẻ lên đồng và những tên bói toán.

4 Ta sẽ nộp Ai-cập vào tay các bạo chúa; chúng sẽ bị một vua độc ác cai trị. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng.

5 Biển sẽ không còn nước, sông cũng cạn khô;

6 kênh rạch xông mùi hôi thối. Nước sông Ai-cập xuống thấp, lòng sông cạn khô, cây sậy, cây lau rũ xuống.

7 Cỏ xanh dọc đôi bờ, ở cửa sông Nin, tất cả những gì mọc bên bờ sông đều khô cháy, bị cuốn lôi đi, không còn nữa.

8 Ngư phủ khóc than, mọi kẻ thả câu ở sông Nin rên rỉ, những người quăng chài trên mặt nước đều ủ rũ.

9 Người dệt vải gai thất vọng, thợ chải len, thợ dệt vải xanh xao võ vàng.

10 Dân thợ dệt trong xứ lả đi, mọi kẻ làm thuê tâm hồn sầu thảm.

11 Các thủ lãnh Xô-an ngu si đần độn, những mưu sĩ khôn ngoan nhất của Pha-ra-ô bày mưu kế điên rồ. Sao các ngươi lại nói với Pha-ra-ô: “Tôi là con của bậc hiền nhân, thuộc dòng dõi tiên đế”?

12 Bậc hiền nhân của ngươi nay đâu rồi? Ước chi chúng cứ thông báo cho ngươi và ước chi mọi người được biết điều ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định về Ai-cập!

13 Các thủ lãnh Xô-an đã ra ngớ ngẩn, các thủ lãnh Nốp đã sai lầm; những người đứng đầu các chi tộc của chúng đã làm cho Ai-cập ngả nghiêng.

14 ĐỨC CHÚA đã đổ tràn xuống giữa chúng một thần khí hoang mang, khiến chúng làm cho Ai-cập ngả nghiêng trong mọi công trình của nó, giống như chàng say rượu ngả nghiêng đang nôn mửa.

15 Chẳng còn ai làm gì nữa bên Ai-cập, đầu cũng như đuôi, cây chà là cũng như cây sậy.

Ai-cập hối cải

16 Ngày ấy, Ai-cập sẽ giống như đàn bà run rẩy sợ hãi, khi thấy tay ĐỨC CHÚA các đạo binh vung lên, giơ ra đánh nó.17 Đất Giu-đa sẽ trở thành nỗi kinh hoàng cho Ai-cập. Mỗi lần nghe nhắc tới Giu-đa là nó run sợ, vì kế hoạch mà ĐỨC CHÚA các đạo binh đã quyết định để hại nó.18 Ngày ấy, trong xứ Ai-cập sẽ có năm thành nói tiếng Ca-na-an và thề ước với ĐỨC CHÚA các đạo binh; một trong năm thành ấy sẽ được gọi là Thành Mặt Trời.19 Ngày ấy, sẽ có một bàn thờ kính ĐỨC CHÚA ngay giữa đất Ai-cập, và một trụ đá kính ĐỨC CHÚA ở gần biên giới.20 Đối với ĐỨC CHÚA các đạo binh, tại đất Ai-cập, bàn thờ và trụ đá đó sẽ là dấu hiệu và bằng chứng nói lên rằng: mỗi khi gặp kẻ áp bức mà họ kêu lên ĐỨC CHÚA, thì Người sẽ phái một Đấng cứu tinh đến bảo vệ và giải thoát họ.21 ĐỨC CHÚA sẽ làm cho người Ai-cập được nhận biết Người, và ngày ấy người Ai-cập sẽ nhận biết ĐỨC CHÚA. Họ sẽ dâng hy lễ và lễ phẩm mà phụng thờ Người; họ sẽ khấn hứa với ĐỨC CHÚA và giữ trọn những lời khấn ấy.22 Nếu ĐỨC CHÚA có đánh phạt Ai-cập, thì Người đánh rồi lại chữa lành, và họ sẽ trở về cùng ĐỨC CHÚA; Người sẽ nhận lời họ cầu xin và chữa họ lành.23 Ngày ấy, sẽ có một con đường đi từ Ai-cập đến Át-sua; Át-sua sẽ sang Ai-cập và Ai-cập sang Át-sua. Ai-cập sẽ cùng với Át-sua phụng thờ ĐỨC CHÚA.24 Ngày ấy, Ít-ra-en sẽ cùng với Ai-cập và Át-sua làm thành bộ ba. Đó là phúc lành ngay giữa cõi đất,25 mà ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ ban cho khi Người phán: “Ta giáng phúc cho Ai-cập, dân của Ta, cho Át-sua, công trình tay Ta làm ra, và cho Ít-ra-en, cơ nghiệp của Ta.”

Scroll to Top