Sách Ngôn Sứ I-sai-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 48

ĐỨC CHÚA đã tiên báo tất cả

1 Hãy nghe đây, hỡi nhà Gia-cóp, hỡi những người mệnh danh là Ít-ra-en, xuất thân từ nguồn gốc Giu-đa, vẫn thề nguyền nhân danh ĐỨC CHÚA và cầu khẩn Thiên Chúa của Ít-ra-en, dầu không có lòng thành thật và ngay thẳng!

2 Quả thế, chúng tự xưng là dân thành thánh và đặt niềm tin vào Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng mang danh hiệu là ĐỨC CHÚA các đạo binh.

3 Những chuyện cũ, Ta đã báo từ xưa, đã cho phát xuất từ miệng Ta, và đã cho nghe biết; thình lình Ta đã ra tay, và chúng đã ập tới.

4 Ta biết ngươi vốn là kẻ cứng đầu, cổ ngươi là thanh sắt, trán ngươi làm bằng đồng,

5 nên Ta đã báo cho ngươi từ lâu, và nói cho ngươi nghe, trước khi sự việc xảy đến, kẻo ngươi nói: ngẫu tượng của tôi đã làm những điều ấy, tượng chạm tượng đúc của tôi đã ra lệnh như vậy.

6 Các ngươi đã nghe, đã thấy tất cả, chẳng lẽ đến lượt mình, các ngươi không báo lại sao? Ngay từ bây giờ, Ta cho ngươi biết những điều mới, những điều còn giữ kín mà ngươi chưa rõ.

7 Mãi bây giờ, những điều đó mới được tạo nên, chứ trước ngày đó, ngươi chưa hề nghe biết bao giờ, kẻo ngươi nói: tôi biết tất cả!

8 Đúng vậy, ngươi đâu đã nghe, đúng vậy, ngươi đâu đã hiểu, đúng vậy, trước đây ngươi đâu đã mở tai nghe! Vì Ta biết ngươi là tên phản bội đáng gọi là phản phúc tự bẩm sinh.

9 Trước đây, vì danh Ta, Ta đã nén cơn giận, vì danh dự Ta, Ta đã dằn lòng chịu đựng ngươi cho ngươi khỏi bị Ta tiêu diệt.

10 Này Ta đã tinh luyện ngươi, không phải như người ta luyện bạc, nhưng trong lò khổ nhục khốn cùng, Ta đã thử lòng ngươi.

11 Vì Ta, chính vì Ta mà Ta đã ra tay hành động – thật vậy, Ta để cho danh Ta bị lăng nhục sao? -, vinh quang của Ta, Ta không nhường cho ai khác.

ĐỨC CHÚA đã chọn vua Ky-rô

12 Hãy nghe Ta, hỡi Gia-cóp, hỡi Ít-ra-en, kẻ Ta đã gọi! Ta vẫn là Ta, Ta là khởi nguyên, Ta cũng là cùng tận.

13 Chính tay Ta đã thiết lập địa cầu, tay hữu Ta đã trải rộng trời cao. Ta gọi chúng, chúng cùng nhau trình diện.

14 Tất cả các ngươi hãy tập họp và lắng nghe! Có tà thần nào đã báo trước những điều ấy? Kẻ được ĐỨC CHÚA mến thương sẽ thực hiện điều đẹp lòng Người, là chinh phạt Ba-by-lon và giống nòi Can-đê.

15 Ta đây, chính Ta đã tuyên phán, cho vời kẻ ấy và đưa nó đến đây, cho nó thành công trên đường sự nghiệp.

Vận mệnh Ít-ra-en

16 Hãy đến bên tôi mà nghe điều này: Tự thuở đầu, tôi đâu có ẩn mình khi lên tiếng, từ lúc sự việc xảy ra, tôi đã có mặt. Và giờ đây, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sai tôi cùng với thần khí của Người.

17 ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en, phán thế này: Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, Đấng dạy ngươi những điều bổ ích, Đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi.

18 Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta, thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển.

19 Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cái ngươi sinh ra sẽ hằng hà sa số; tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao giờ bị hủy diệt, chẳng bao giờ bị xóa bỏ khỏi mắt Ta.

Thời lưu đày chấm dứt

20 Hãy ra khỏi Ba-by-lon, trốn khỏi dân Can-đê! Hãy cất tiếng reo hò, loan tin ấy cho mọi người nghe, đồn ra đến tận cùng cõi đất! Hãy nói: ĐỨC CHÚA đã chuộc Gia-cóp tôi tớ Người.

21 Họ đã không phải khát trong hoang địa, nơi Người dẫn họ đi: từ tảng đá, Người khiến nước chảy ra cho họ dùng, Người chẻ đá, và nước đã trào ra.

22 ĐỨC CHÚA phán: phường độc ác gian tà không được hưởng bình an.

Lên đầu trang