Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 125

ĐỨC CHÚA che chở Dân Người

1 Ca khúc lên Đền.

Ai tin tưởng vào CHÚA, khác nào núi Xi-on chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn.

2 Như núi đồi bao bọc thành Giê-ru-sa-lem, CHÚA bao bọc dân Người bây giờ và mãi mãi.

3 Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân đè nặng trên phần đất người lành, kẻo người lành tra tay làm điều ác.

4 Lạy CHÚA, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu và những ai lòng dạ thẳng ngay.

5 Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy, xin CHÚA đuổi đi cùng bọn làm điều ác. Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.

Lên đầu trang