Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 127

Vất vả uổng công, nếu không có Chúa giúp

1 Ca khúc lên Đền. Của vua Sa-lô-môn.

Ví như CHÚA chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà CHÚA không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm.

2 Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ, Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

3 Này con cái là hồng ân của CHÚA, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban.

4 Bầy con sinh hạ thời son trẻ tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

5 Hạnh phúc thay người nào đeo ống đầy loại tên như thế! Họ sẽ không nhục nhã khi phải đến cửa công tranh tụng với địch thù.

Scroll to Top