Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 133

Anh em thuận hòa thì tốt đẹp biết bao

1 Ca khúc lên Đền. Của vua Đa-vít.

Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau,

2 như dầu quý đổ trên đầu xuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron,

3 như sương từ đỉnh Khéc-môn tỏa trên đồi núi Xi-on lan tràn, nơi đây ân huệ CHÚA ban, chính là sự sống chứa chan muôn đời.

Scroll to Top