Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 41

Lời cầu của bệnh nhân

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ: trong ngày hoạn nạn, sẽ được CHÚA cứu nguy.

3 CHÚA bảo vệ và giữ gìn mạng sống, lại ban cho hạnh phúc trên đời, không trao họ cho địch thù hung hãn.

4 Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn, Người chữa cho lành.

5 Con đã thưa cùng Chúa: Lạy CHÚA, xin thương xót và chữa lành con, quả thật con đắc tội với Ngài.

6 Lũ địch thù buông câu nguyền rủa bao giờ nó mới chết, cho tên tuổi xóa nhoà?

7 Kẻ đến thăm, miệng nói lời giả dối, nhưng chủ ý thâu tin độc địa, vừa ra khỏi nhà, đã vội rêu rao.

8 Mọi kẻ ghét con đều bàn tán thì thào, tưởng tượng con mắc bệnh gì ghê gớm:

9 “Chứng nan y thâm nhập nó rồi, đã liệt giường là không dậy nổi đâu!”

10 Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con!

11 Nhưng phần Ngài, lạy CHÚA, xin thương xót và nâng con trỗi dậy, để con trả chúng mối hận này.

12 Con sẽ nhận biết rằng Chúa thương con thật, nếu kẻ thù không đắc thắng hò reo.

13 Chúa nâng đỡ con vì con vô tội, và đặt con ở mãi trước nhan Ngài.

14 Chúc tụng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa Ít-ra-en, từ muôn thuở cho đến muôn đời. A-men. A-men.

Scroll to Top