Sách Xuất Hành

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 35

6. DỰNG NƠI THÁNH

Luật nghỉ ngày sa-bát

1 Ông Mô-sê triệu tập toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và nói: “Đây là những điều ĐỨC CHÚA truyền phải thi hành:2 Trong sáu ngày, người ta sẽ làm việc, nhưng đối với anh em, ngày thứ bảy sẽ là một ngày thánh, một ngày sa-bát, một ngày nghỉ hoàn toàn, dành cho ĐỨC CHÚA; kẻ nào làm việc trong ngày ấy sẽ bị xử tử.3 Anh em sẽ không được đốt lửa trong ngày sa-bát tại những nơi anh em ở.”

Quyên góp vật liệu (Xh 25,1-9;39,33-43)

4 Ông Mô-sê nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en: “Đây là điều ĐỨC CHÚA đã truyền:5 Anh em hãy lấy của cải mình mà đóng góp vào việc thờ phượng ĐỨC CHÚA. Ai có nhiệt tâm hãy mang đến phần dâng cúng dành cho ĐỨC CHÚA: vàng, bạc và đồng,6 vải đỏ tía, vải điều, vải đỏ thẫm, vải gai mịn và lông dê,7 da cừu nhuộm đỏ và da cá heo, gỗ keo,8 dầu thắp đèn, hương liệu để chế dầu tấn phong và làm hương thơm,9 hồng mã não và ngọc quý để đính vào áo ê-phốt và túi đeo trước ngực.10 Trong anh em, ai là người khéo tay thì hãy đến thực hiện tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã truyền:11 Nhà Tạm, lều và bạt, móc, ván, thanh ngang, cột và đế,12 Hòm Bia và đòn khiêng, nắp xá tội, bức trướng làm màn che,13 bàn và đòn khiêng, mọi đồ phụ tùng và bánh tiến,14 trụ đèn và các đồ phụ tùng, đèn và dầu thắp đèn,15 hương án và đòn khiêng, dầu tấn phong và hương thơm, màn che cửa Nhà Tạm,16 bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và vỉ đồng, đòn khiêng và mọi đồ phụ tùng; vạc và đế,17 rèm chung quanh khuôn viên, cột và đế, màn che cửa khuôn viên,18 cọc Nhà Tạm và cọc khuôn viên cũng như dây thừng;19 phẩm phục để hành lễ trong nơi thánh; lễ phục dành cho tư tế A-ha-ron và y phục các con ông mặc để thi hành chức tư tế.”

20 Toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en rời ông Mô-sê mà lui ra.21 Rồi những người có nhiệt tâm, mọi kẻ có tinh thần kéo đến, mang theo phần của mình dâng cúng ĐỨC CHÚA, để dựng Lều Hội Ngộ và làm những công việc liên quan đến Lều, cũng như để may lễ phục.22 Đàn ông cũng như đàn bà kéo nhau đến: tất cả những người có nhiệt tâm đem tới nào trâm, khuyên, nào nhẫn với kiềng, mọi thứ đồ vàng; ai nấy đều lấy vàng làm lễ vật dâng ĐỨC CHÚA.23 Những người có sẵn trong nhà vải đỏ tía, vải điều, vải đỏ thẫm, vải gai mịn và lông dê, da cừu nhuộm đỏ và da cá heo, thì cũng đem tới.24 Tất cả những ai lấy bạc và đồng mà dâng cúng, thì đem phần ấy dâng cho ĐỨC CHÚA; và tất cả những ai có sẵn trong nhà gỗ keo để dùng vào mọi công việc cần đến, thì cũng đem tới.25 Mọi phụ nữ khéo tay đã tự mình dệt, rồi đem những gì đã dệt đến: vải đỏ tía và vải điều, vải đỏ thẫm và vải gai mịn.26 Mọi phụ nữ có nhiệt tâm và khéo tay thì lấy lông dê mà kéo sợi.27 Các thủ lãnh đem đến hồng mã não và ngọc quý để đính vào áo ê-phốt và túi đeo trước ngực,28 hương liệu, dầu thắp đèn, dầu tấn phong và hương nhang.29 Mọi con cái Ít-ra-en, đàn ông cũng như đàn bà, có nhiệt tâm góp phần vào mọi công việc ĐỨC CHÚA đã dùng ông Mô-sê mà truyền phải thực hiện, thì đã đem lễ vật tự nguyện dâng ĐỨC CHÚA.

Thợ dựng nơi thánh (Xh 31,1-11)

30 Ông Mô-sê nói với con cái Ít-ra-en: “Anh em coi, ĐỨC CHÚA đã gọi đích danh ông Bơ-xan-ên, con ông U-ri, con ông Khua, thuộc chi tộc Giu-đa.31 Người đã ban cho ông ấy dồi dào thần khí của Thiên Chúa, để ông ấy thành người khéo tay, giỏi giang và lành nghề mà làm mọi công việc,32 để ông ấy nghĩ ra những tác phẩm nghệ thuật, làm bằng vàng, bạc, hay đồng,33 mài ngọc đính áo, chạm gỗ và thực hiện mọi công việc nghệ thuật.34 Người còn ban tài dạy bảo cho ông ấy, cũng như cho ông O-ho-li-áp, con của ông A-khi-xa-mác, thuộc chi tộc Đan.35 Người đã cho họ lòng trí dồi dào khôn ngoan để thực hiện mọi tác phẩm của thợ chạm, của người nghệ sĩ, của thợ thêu dùng chỉ đỏ tía, chỉ điều, chỉ đỏ thẫm, sợi gai mịn, cũng như của thợ dệt: tất cả những người thực hiện mọi công việc, và nghĩ ra những tác phẩm nghệ thuật.

Lên đầu trang