Bài 12. Xức Dầu Bệnh Nhân

“Bằng việc xức dầu thánh và lời cầu nguyện của linh mục, Hội Thánh phó thác các bệnh nhân cho Chúa Ki-tô đau khổ và vinh hiển để Người an ủi và cứu rỗi họ ; hơn nữa, Hội Thánh còn thúc giục họ sẵn sàng kết hợp với Chúa Ki-tô đau khổ và chịu chết để mưu ích cho Dân Thiên Chúa” (LG 11) (GLHTCG 1499).

Phụng vụ Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân là việc linh mục xức dầu, đặt tay và cầu nguyện để nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu về phần hồn cũng như phần xác.


I. Ý NGHĨA CỬ HÀNH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Bệnh tật và đau khổ là những thử thách nặng nề nhất, có thể làm cho con người xao xuyến, bi quan, đôi khi đưa tới tuyệt vọng và nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Bệnh tật liên lụy đến thân xác nhưng cũng ảnh hưởng tới tinh thần và nhiều khi cũng làm tắc nghẽn những liên hệ với tha nhân. Chúa Ki-tô, Lương Y tận tâm chữa lành con người cả hồn lẫn xác (chữa bệnh và tha tội) biết cách liên kết chúng ta với cuộc khổ nạn cứu độ của Người. Hội Thánh tin và tuyên xưng trong bảy Bí tích có một Bí tích để nâng đỡ người bệnh tật là Bí tích Xức Dầu bệnh nhân (Mc 6,13 ; Gc 5,14-15).

“Chính Đức Ki-tô thiết lập Bí tích Xức Dầu như một Bí tích thực sự và đúng nghĩa của Giao Ước Mới. Bí tích này đã được Thánh Mác-cô nhắc đến (Mc 6,13), Thánh Gia-cô-bê, Tông đồ và là người anh em với Chúa, đã ra chỉ thị và công bố (Gc 5,14-15).

Trong truyền thống Phụng vụ của Đông cũng như Tây Phương, từ xa xưa có những dấu chứng chắc chắn cho thấy Bí tích Xức Dầu đã được cử hành với Dầu đã được thánh hiến. Theo thời gian, Bí tích này dần dần chỉ được ban cho những người hấp hối. Vì thế, còn gọi là “Xức Dầu lần cuối”. Dầu vậy, Hội Thánh không bao giờ quên cầu xin Chúa cho bệnh nhân được lành bệnh, nếu hữu ích cho phần rỗi của họ” (GLHTCG 1511-1512).

Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong cơn hoạn nạn mà lại không làm cho chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện có sức cứu rỗi của Người. Bí tích Xức Dầu bệnh nhân làm dịu sự đau khổ và trấn an những khắc khoải lo âu. Bí tích này không có ý thay thế thuốc men và sự chữa trị y khoa; nhưng có mục đích thánh hóa làm cho việc săn sóc chữa trị bệnh nhân có một ý nghĩa tôn giáo. Kinh nghiệm cho thấy nỗ lực chữa trị của con người không luôn luôn thành công vì thân xác con người chúng ta vốn mỏng dòn và đời sống trần thế chúng ta không phải là vô cùng vô tận. Vì thế, “chúng ta đặt tất cả hy vọng của chúng ta trong Thiên Chúa Hằng Sống” (1 Tm 4,10).

II. NGƯỜI BAN VÀ NGƯỜI NHẬN BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Thánh Gia-cô-bê viết thư cho các giáo đoàn và căn dặn :

“Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha” (Gc 5,14-15).

Bản văn này cho thấy ngay từ đầu Hội Thánh đã hiểu và thực thi mệnh lệnh của Chúa Giê-su đã truyền cho các môn đệ: “Anh em hãy chữa lành người đau yếu!” (Mt 10,8).

Chỉ có linh mục (hay Giám mục) mới có quyền ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân .

“Xức Dầu Bệnh Nhân không phải chỉ là Bí tích dành cho những người hấp hối. Do đó, thời gian thích hợp để lãnh nhận Bí tích Xức Dầu Thánh là khi người tín hữu bắt đầu lâm cơn nguy tử vì bệnh tật hay già yếu” (GLHTCG 1514).

Trong cùng một cơn bệnh, có thể lãnh nhận Bí tích này nhiều lần, cứ mỗi lần trở nặng. Trước khi chịu đại phẫu, hoặc người lớn tuổi, suy yếu cũng nên lãnh nhận Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Vì thế, đừng để thân nhân gần kề ngưỡng cửa sự chết mới đi mời linh mục ban Bí tích Xức Dầu.

III. NGHI THỨC XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Như các Bí tích khác, Xức Dầu bệnh nhân cũng là một cử hành Phụng vụ có tính cộng đoàn, dù được cử hành riêng tư.

– Cử hành Lời Chúa là cần thiết vì Lời Chúa là sức bổ dưỡng cho người đau yếu, là bàn tiệc cho những ai đang rã rời, và là ánh sáng chỉ đường cho cuộc lữ hành trần thế.

– Nếu hoàn cảnh cho phép nên cử hành Bí tích Giải Tội trước khi ban Bí tích Xức Dầu (có thể ban ơn Toàn Xá), và tiếp sau đó là trao Thánh Thể như của ăn đàng để bước vào cuộc sống vĩnh cửu đối với người hấp hối.

– Nghi thức chính yếu là linh mục đặt tay trên bệnh nhân và đọc lời nguyện xin Thiên Chúa nhờ sức mạnh của Thánh Thần sẽ chữa trị linh hồn bệnh nhân, và nếu Chúa muốn thì thể xác cũng được chữa lành. Kế đến, linh mục lấy Dầu bệnh nhân (OI) xức trán và hai tay bệnh nhân và đọc:

“Nhờ việc xức Dầu Thánh này, và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con để Người giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa con và thương làm cho con thuyên giảm”. AMEN.

IV. HIỆU QUẢ CỦA BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

– Ân sủng trợ giúp đặc biệt của Chúa Thánh Thần:

Ơn căn bản của Bí tích này là ơn sức mạnh, bình an và can đảm để lướt thắng những khó khăn do bệnh tật hay tuổi già, chống trả các cám dỗ, không sợ chết, thêm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Chiến đấu chống lại bệnh tật là một cách muốn chiến thắng ‘sự dữ’. Bệnh tật là kết quả hiển nhiên của ‘sự dữ’ mà con người phải gánh chịu vì hậu quả tội nguyên tổ.

“Ngoài ra, nếu bệnh nhân đã phạm tội thì sẽ được Chúa thứ tha” (Gc 5,15; GLHTCG 1520). Thật vậy, Bí tích này tha thứ các tội mà bệnh nhân vì cơn bệnh không thể xưng thú lỗi lầm và đồng thời tha cho việc đền tội phải làm.

– Kết hiệp với Đức Ki-tô chịu khổ nạn:

Nhờ kết hiệp với Chúa Ki-tô chịu khổ nạn, họ được thánh hiến để sinh hoa trái cứu độ. Bệnh nhân dễ dàng chấp nhận những bất trắc trong lúc chữa trị và an tâm đón nhận ý Chúa trong sự nâng đỡ của ơn thánh.

– Ân sủng mang tính Hội Thánh:

Khi cử hành Bí tích này, trong sự hiệp thông của Dân Thánh, Hội Thánh cầu nguyện cho bệnh nhân; và bệnh nhân nhờ ân sủng của Bí tích, góp phần thánh hóa Hội Thánh và mưu ích cho mọi người. Lời cầu nguyện và việc xức dầu này là khởi điểm của Bí tích Xức Dầu bệnh nhân. Qua tác vụ của Hội Thánh, Chúa Ki-tô hằng sống tỏ cho bệnh nhân thấy tình yêu và sự trìu mến của Người khi họ liên kết đức tin của mình với đức tin của Hội Thánh.

– Chuẩn bị cho cuộc ra đi lần cuối:

Việc xức dầu lần cuối cùng (trước đây đã có xức dầu trong Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức) giúp chúng ta an tâm trong cuộc chiến đấu cuối cùng trước khi về Nhà Cha. Y khoa có thể chữa lành nhiều bệnh tật, nhưng chỉ một mình Chúa Giê-su mới có thể toàn thắng bệnh tật và tội lỗi. Bí tích Xức Dầu bệnh nhân là dấu chỉ của ơn thánh có sức chữa lành và cứu độ.

V. CỬ HÀNH NGHI THỨC AN TÁNG

Tất cả mọi Bí tích đề xoay quanh mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Ki-tô, và chính mầu nhiệm này sẽ soi sáng cho cuộc vượt qua cuối cùng của mỗi tín hữu từ sự chết bước vào đời sống mới trong Nước Thiên Chúa.

Người quá cố đã từ giã chúng ta, Thiên Chúa không còn gặp người đó bằng các dấu chỉ như chúng ta nữa, nhưng đã gặp người quá cố của chúng ta mặt giáp mặt. Chúng ta tụ họp nhau để cầu xin cho người mới từ trần được bước từ cõi chết sang cõi sống, được tẩy rửa khỏi mọi bợn nhơ và được lên trời cùng với các thánh trong khi chờ đợi thân xác phục sinh. Đây là sự vĩnh biệt của cộng đoàn dành cho người ly trần, là lời chúc “được ở cùng Thiên Chúa muôn đời”.

Nghi thức an táng Công Giáo là một cử hành Phụng vụ (nhưng không phải là Bí tích) tiễn đưa người đã chết bước vào sự sống của Thiên Chúa trong tinh thần hiệp thông. Tiến trình nghi thức an táng nhu sau: nghi thức tẩm liệm, nghi thức di quan, nghi thức từ biệt và phó dâng, nghi thức hạ huyệt.

Mỗi lần tham dự lễ nghi an táng của người thân, dù đây không phải là một Bí tích, chúng ta càng thêm xác tín vào các Bí tích mà chúng ta lãnh nhận, vì tất cả mọi ơn ban Bí tích đều dẫn đến sự sống vĩnh cửu mai sau. Đứng trước thi hài của người quá cố, giờ đây chỉ là một thân xác bất động nhưng đã là ‘đền thờ của Chúa Thánh Thần’; chúng ta phải tin rằng Chúa Thánh Thần đã làm cho Chúa Giê-su sống lại thì Người cũng sẽ làm cho người tín hữu đã chết được sống lại làm một với Chúa Ki-tô.

Bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân là hai Bí tích phục hồi hay chữa lành những hoen ố tinh thần do tội lỗi gây ra, hoặc những suy yếu do bệnh tật gây nên. Cũng như Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể hợp thành “ba Bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo”, thì Giải Tội, Xức Dầu và Thánh Thể hợp thành “các Bí tích chuẩn bị về Quê Trời” hay là “các Bí tích hoàn tất cuộc lữ hành trần thế”.


TÓM LƯỢC

1. Phụng vụ Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân là gì?

Trả lời: Phụng vụ Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân là việc linh mục đặt tay,cầu nguyện và xức dầu để nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu về phần hồn cũng như phần xác.

2. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân ban cho ta những ơn gì?

Trả lời: Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân ban cho ta những ơn này: một là thêm tin tưởng phó thác cho Chúa; hai là kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa để sinh ơn cứu độ; ba là cả Hội Thánh cùng hiệp thông cầu nguyện cho bệnh nhân; bốn là chuẩn bị cho cuộc ra đi cuối cùng.

3. Nghi thức Xức Dầu Bệnh Nhân gồm những gì?

Trả lời: Nghi thức chính yếu của Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân là việc linh mục đặt tay, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, rồi xức dầu bệnh nhân và đọc lời nguyện xức dầu.


CẦU NGUYỆN

Xin Chúa tiếp nhận con
sau khi đã dẫn dắt con
suốt cuộc lữ hành trần thế
tới đích Chúa đã thiết định.
Xin Chúa cho con được xuất hiện trước Nhan Chúa,
được chuẩn bị kỹ càng và được thanh thản,
không phải ngập chìm trong sợ hãi,
không phải ở trong cảnh thù nghịch với Chúa,
ít là trong ngày cuối cùng của cuộc ra đi.
Xin cho con không cảm thấy mình như bị bứng rễ,
bị giựt ra bằng sức mạnh khỏi thế giới và sự sống,
để phải bước vào cuộc hành trình
ngược với ý muốn của mình.

Thánh Grêgôriô thành Nazianzus

Scroll to Top