Chương 1. Đức Giáo Hoàng và Giám mục đoàn (Điều 330)