Sách Châm Ngôn

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 13

1 Con khôn giữ lời cha nghiêm huấn, kẻ nhạo báng chẳng nghe lời sửa dạy.

2 Người nói điều lành thì được hưởng điều lành, còn quân phản trắc chỉ thích gây bạo động.

3 Giữ mồm giữ miệng là bảo toàn mạng sống, khua môi múa mép ắt sẽ phải thiệt thân.

4 Kẻ lười biếng thèm muốn mà chẳng được gì, người chuyên cần muốn chi cũng được thỏa mãn.

5 Người chính trực ghét lời dối trá lọc lừa, kẻ gian ác làm điều xấu xa ô nhục.

6 Đức công chính giữ gìn người sống thanh liêm, còn tội lỗi đưa ác nhân đến chỗ tiêu diệt.

7 Người chẳng có chi thì khoe mình giàu có, kẻ nhiều của cải lại làm bộ túng nghèo.

8 Của cải có sức chuộc mạng người, còn kẻ nghèo chẳng nghe ai trách móc.

9 Ánh sáng người chính trực đem lại niềm vui, ngọn đèn của ác nhân sẽ bị dập tắt.

10 Tự mãn tự kiêu chỉ gây ra cãi cọ, nghe lời khuyên nhủ thì sẽ được khôn ngoan.

11 Của cải mau tăng sẽ mau giảm, ai từ từ thu góp sẽ giàu lên.

12 Giấc mộng chưa thành làm trái tim khắc khoải, ước mơ toại nguyện là cây ban sự sống.

13 Coi khinh lời dạy sẽ bị tiêu vong, tôn trọng lệnh truyền sẽ được ân thưởng.

14 Giáo huấn của hiền nhân là suối nguồn sự sống giúp chúng ta tránh cạm bẫy tử thần.

15 Biết xử sự thì người đời mộ mến, theo đường bất tín sẽ chẳng tới đâu.

16 Người khôn ý thức việc mình làm, kẻ ngu để lộ điều dại dột.

17 Sứ giả gian manh chỉ gây nên tai họa, sứ giả trung tín là phương thuốc chữa lành.

18 Coi khinh lời nghiêm huấn ắt phải nghèo phải nhục, tuân giữ lời sửa dạy hẳn sẽ được hiển vinh.

19 Ước mơ thành tựu khiến tâm hồn vui thú, từ bỏ gian tà là điều đứa ngu ghê tởm.

20 Đi với người khôn, ắt sẽ nên khôn, chơi cùng kẻ dại, sẽ mang lấy họa.

21 Điều bất hạnh bám sát người tội lỗi, chuyện may lành là phần thưởng của chính nhân.

22 Người đức độ để gia sản tới đời con đời cháu, của cải đứa tội lỗi lại dành cho chính nhân.

23 Đất người nghèo vỡ hoang thì dồi dào lương thực, nhưng nhiều kẻ mất mạng vì bất công.

24 Kẻ ghét con mới không dùng roi vọt, người thương con sẽ lo sửa phạt con.

25 Chính nhân được ăn no, kẻ ác phải đói bụng.

Lên đầu trang