Sách Huấn Ca

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 45

Ông Mô-sê

1 Rồi từ ông Gia-cóp xuất phát một con người phúc hậu, đẹp lòng mọi người, được Thiên Chúa và người đời thương mến, đó là ông Mô-sê. Nhớ đến ông là phải dâng lời chúc tụng.

2 Người cho ông vinh quang ngang hàng các thánh, cho ông nên vĩ đại khiến quân thù kinh hãi.

3 Vì lời ông nói, Người khiến các dấu lạ phải ngưng; Người làm cho ông được vẻ vang trước mặt các vua, ban cho ông các điều răn để truyền lại cho dân chúng và tỏ cho ông một chút vinh quang của Người.

4 Người thánh hóa ông vì ông tín thành và nhân hậu, Người chọn lựa ông trong số mọi phàm nhân.

5 Người cho ông nghe thấy tiếng Người, dẫn ông vào trong đám mây dày đặc, và, diện đối diện, ban cho ông các điều răn, đó là luật ban sự sống và thông hiểu, để dạy cho Gia-cóp biết giao ước, cho Ít-ra-en biết các quyết định của Người.

Ông A-ha-ron

6 Người cất nhắc anh của ông Mô-sê là ông A-ha-ron thuộc chi tộc Lê-vi, một con người thánh giống như em mình.

7 Người đặt ông làm giao ước vĩnh cửu và ban cho ông chức tư tế ở giữa dân, cho ông diễm phúc được mang lễ phục huy hoàng và khoác cho ông áo choàng lộng lẫy.

8 Người mặc cho ông vẻ oai phong lẫm liệt, trang bị cho ông vững chãi, gọn gàng: quần đùi, áo dài và ê-phốt.

9 Người đeo quanh ông những quả lựu, và vô số lục lạc bằng vàng khắp châu thân kêu leng keng theo nhịp chân ông bước, âm thanh vang vọng khắp đền thờ, cho con cái dân Người làm kỷ vật tưởng nhớ.

10 Người mặc cho ông áo thánh kim tuyến, vải đỏ tía, vải điều, công trình của thợ thêu, khăn ngực đựng thẻ xăm phán quyết, u-rim và tu-mim, bằng vải gai đỏ thẫm, công trình của nghệ nhân,

11 đính những viên ngọc khắc như những con dấu gắn trên khung vàng, công trình của thợ bạc, có khắc chữ theo số các chi tộc Ít-ra-en để làm kỷ vật tưởng nhớ;

12 trên mũ tế có gắn một huy hiệu bằng vàng khắc hàng chữ Thánh Hiến; đó là huy hiệu vẻ vang, công trình tuyệt vời, được trau chuốt công phu, làm vui con mắt.

13 Trước ông, không có gì đẹp như vậy và cũng không hề có người ngoại bang nào được ăn mặc như thế, chỉ trừ các con ông và dòng dõi ông đến muôn đời.

14 Các hy lễ ông dâng được thiêu đốt hết, mỗi ngày hai lần và cứ như thế mãi.

15 Chính ông Mô-sê đã tấn phong ông và xức cho ông dầu thánh. Đó là giao ước vĩnh cửu dành cho ông và cho dòng dõi ông, bao lâu trời còn tồn tại, để ông làm việc phụng thờ và tế lễ cùng nhân danh Thiên Chúa mà chúc phúc cho dân.

16 Người đã chọn ông trong mọi người phàm để dâng lễ phẩm lên ĐỨC CHÚA, dâng nhũ hương, cũng như hương thơm làm kỷ vật, để xá tội cho dân.

17 Về những gì liên quan đến các điều răn, Người ban cho ông quyền phán quyết, để dạy cho Gia-cóp biết các thánh chỉ và giải thích Lề Luật cho Ít-ra-en.

18 Những người ngoài hùa nhau chống đối ông và ghen tị với ông trong hoang địa, những người về phe Đa-than và A-vi-ram cùng bè lũ Cô-rắc bừng bừng nộ khí.

19 ĐỨC CHÚA nhìn thấy và Người chẳng ưng, nên cả lũ bị tiêu diệt trong cơn lôi đình. Người đã làm những việc lạ lùng kinh khiếp để thiêu hủy chúng trong ngọn lửa bừng bừng.

20 Người còn cho ông A-ha-ron được thêm vinh hiển và ban cho ông phần gia nghiệp: Người chia cho ông hoa lợi đầu mùa, và nhất là dọn cho ông bánh ăn no thỏa.

21 Quả vậy, ĐỨC CHÚA đã cho ông và dòng dõi ông được ăn các lễ phẩm dâng tiến Người.

22 Nhưng trong đất dân ở, ông không có phần gia nghiệp, cũng chẳng được chia phần ở trong dân, vì “Chính Ta là phần, là gia nghiệp của ngươi”.

Ông Pin-khát

23 Còn ông Pin-khát, con ông E-la-da là người thứ ba được vinh hiển, vì ông nhiệt tình kính sợ ĐỨC CHÚA và với tâm hồn can đảm tuyệt vời, ông đã đứng vững khi dân nổi loạn. Như vậy, ông đã làm cho Ít-ra-en được tha thứ.

24 Chính vì thế, Người đã lập với ông một giao ước bình an để ông đứng đầu coi sóc thánh điện và lãnh đạo dân, ngõ hầu ông và dòng dõi ông được giữ chức tư tế cao cả đến muôn đời.

25 Theo giao ước đã lập với vua Đa-vít, con ông Gie-sê, thuộc chi tộc Giu-đa, thì quyền thừa kế ngai vàng chỉ một người con được hưởng; còn quyền thừa kế phẩm chức của ông A-ha-ron, thì cả dòng họ của ông đều được hưởng.

26 Xin Thiên Chúa ban cho anh em tâm trí khôn ngoan, để xét xử dân Người theo đường công chính, ngõ hầu những gì tốt đẹp cha ông để lại không mai một bao giờ và vinh quang của các ngài được lưu truyền cho con cháu.

Scroll to Top