Sách Ngôn Sứ I-sai-a

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 8

Ông I-sai-a sinh một con trai

1 ĐỨC CHÚA phán với tôi: “Hãy lấy một tấm bảng lớn và viết trên đó bằng kiểu chữ thường: Ma-he Sa-lan Khát Bát.”2 Tôi đã lấy những nhân chứng đáng tin làm chứng cho tôi: tư tế U-ri-gia, ông Dơ-khác-gia-hu, con ông Giơ-ve-réc-gia-hu.

3 Tôi đã gần gũi nữ ngôn sứ. Bà thụ thai và sinh một con trai. ĐỨC CHÚA bảo tôi: “Hãy gọi tên nó là Ma-he Sa-lan Khát Bát,4 vì trước khi đứa trẻ biết gọi “cha”, gọi “mẹ”, thì người ta sẽ đem tài sản của Đa-mát và chiến lợi phẩm lấy ở Sa-ma-ri đến trước mặt vua Át-sua.”

Suối Si-lô-ác và sông Êu-phơ-rát

5 ĐỨC CHÚA lại phán với tôi lần nữa rằng:

6 “Bởi vì dân này khinh dể nước mương Si-lô-ác chảy lững lờ, và rụng rời vì sợ Rơ-xin và con của Rơ-man-gia-hu,7 cho nên, này, để hại chúng, Chúa Thượng sẽ làm cho dâng lên, dòng nước lũ Sông Cả chảy cuồn cuộn – vua Át-sua và tất cả vinh quang của vua ấy. Ở đâu, nó cũng sẽ dâng lên khỏi lòng sông, chỗ nào cũng tràn bờ.8 Nó sẽ ùa vào Giu-đa, sẽ phủ, sẽ ngập, sẽ dâng lên tới cổ. Cánh nó dang ra sẽ bao trùm khắp chiều rộng của đất ngươi, hỡi Em-ma-nu-en!9 Liên kết lại, hỡi các dân, các ngươi sẽ bị đập tan! Hãy lắng tai, hỡi các miền đất xa xăm! Hãy nai nịt sẵn sàng, các ngươi sẽ bị đập tan! Hãy nai nịt sẵn sàng, các ngươi sẽ bị đập tan!

10 Hãy bày mưu lập kế, mưu kế đó sẽ bị phá vỡ, hãy ra lệnh, lệnh đó sẽ không được thi hành, vì Thiên Chúa ở cùng chúng tôi.”

Sứ mạng ông I-sai-a

11 Thật vậy ĐỨC CHÚA đã phán với tôi thế này, khi tay Người nắm lấy tôi, khi Người dạy tôi đừng đi theo đường lối dân này:

12 “Các ngươi đừng gọi là âm mưu tất cả những gì dân này gọi là âm mưu; điều chúng sợ, các ngươi đừng sợ, và đừng kinh hãi.

13 Chính ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng các ngươi phải nhìn nhận là thánh. Chính Người là Đấng các ngươi phải sợ, chính Người là Đấng các ngươi phải kinh hãi.

14 Người sẽ là một thánh điện, và một hòn đá làm cho vấp, một tảng đá làm cho sẩy chân đối với hai nhà Ít-ra-en, một dò lưới và một cạm bẫy đối với người dân Giê-ru-sa-lem.

15 Nhiều người sẽ vì đó mà sẩy chân, té ngã, nát tan, sẽ mắc bẫy và bị bắt.

16 Hãy giữ lời chứng cho kỹ, hãy niêm phong lời giáo huấn ở giữa các môn đệ của Ta.”

17 Tôi mong đợi ĐỨC CHÚA, Đấng ẩn mặt không nhìn nhà Gia-cóp, tôi trông cậy vào Người.

18 Này tôi và những đứa con mà ĐỨC CHÚA đã ban cho tôi, trong Ít-ra-en, chúng tôi là những dấu chỉ điềm báo, do ĐỨC CHÚA các đạo binh, Đấng ngự trên núi Xi-on gửi đến.

19 Và nếu người ta nói với anh em: “Hãy thỉnh ý các đồng bóng và thầy bói là những kẻ thì thào và lẩm nhẩm; dân lại chẳng phải thỉnh ý thần của mình, thỉnh ý kẻ chết cho người sống sao?”,

20 thì anh em cứ trở về với lời giáo huấn, với lời chứng! Nếu họ không nói theo như lời này, thì sẽ chẳng thấy rạng đông.

Đi trong đêm tối

21 Họ lang thang trong xứ, khổ cực và đói, khi đói, họ sẽ nổi giận, sẽ nguyền rủa vua và Thiên Chúa của mình. Họ sẽ ngước lên cao,

22 rồi nhìn xuống đất, và kìa: ngặt nghèo và tối tăm, bóng đêm đè nặng, và tứ phía mịt mù.

23 Nhưng sẽ không còn bóng đêm ở nơi đang bị ngặt nghèo. Thời đầu, Người đã hạ nhục đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Gio-đan, vùng đất của dân ngoại.

Scroll to Top