Chủ đề

Mục lục
Mục lục

Mở đầu khóa tĩnh tâm này, tôi muốn giới thiệu sơ lược với anh chị em về chủ đề trong các cuộc thảo luận của chúng ta. Chủ đề cơ bản mà chúng ta sẽ triển khai ở đây là đời sống thiêng liêng. Những điểm mấu chốt sẽ được phát triển là:

1. Mục đích: vinh quang và đời sống siêu nhiên trên Thiên đàng.

2. Những chướng ngại: sự dữ, tội và hậu quả của nó.

3. Nguồn mạch: Chúa chúng ta và công cuộc cứu chuộc của Người.

Tiếp theo, chúng ta sẽ xét tới sự phát triển thiêng liêng của đức ái dựa trên hai biến chuyển lớn:

1. Cái chết đối với tội: qua việc khổ chế và thực hành ba lời khấn, cũng như việc đón nhận thập giá.

2. Trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô: qua cầu nguyện; thái độ ngoan ngoãn trước Chúa Thánh Thần; lòng nhiệt thành vì vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu độ cho các linh hồn; và lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria.

Sau cùng, chúng ta sẽ bàn đến sự kết hiệp với Thiên Chúa.

Khi suy xét những chủ đề này, nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta tinh thần hồi tâm, sự chú ý siêu nhiên, sự chân thành, lòng quảng đại và lời cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Thần linh hứng cho tất cả chúng ta một ước muốn mãnh liệt được nên hoàn thiện, ban cho người giảng khả năng xử lý chủ đề của mình theo một cách thức không quá tệ, và giúp người đọc thâm nhập được ý nghĩa sâu xa của những lời sẽ lặp đi lặp lại và khiến họ phải nghe tới hàng nghìn lần. Sau cùng, xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng con ơn hiến mình hoàn toàn trong một hành vi hoàn hảo của đức ái.

Scroll to Top