Kinh Thánh Tân Ước

Kinh Thánh
Tra cứu
Kinh Thánh
Tra cứu
Tân Ước
Cựu Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Kinh Thánh Tân Ước là phần cuối của bộ Kinh Thánh Công Giáo bao gồm 27 cuốn sách được viết và hoàn chỉnh bởi các Thánh Tông Đồ và cộng sự của các ngài, được hình thành trong nửa cuối thế kỷ đầu tiên sau biến cố Chúa Giáng Sinh.

Kinh Thánh Tân Ước
Kinh Thánh Tân Ước

Mục lục Kinh Thánh Tân Ước

Nguyên văn theo bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Phần audio do Giu-se Định và Ma-ri-a Kim Hồi, cùng các anh chị em thanhlinh.net thực hiện.

01. Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu
02. Tin Mừng theo Thánh Mác-cô
03. Tin Mừng theo Thánh Lu-ca
04. Tin Mừng theo Thánh Gio-an
05. Sách Công Vụ Tông Đồ
06. Thư gửi tín hữu Rô-ma
07. Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô
08. Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô
09. Thư gửi tín hữu Ga-lát
10. Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô
11. Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê
12. Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê
13. Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
14. Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
15. Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê
16. Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê
17. Thư gửi ông Ti-tô
18. Thư gửi ông Phi-lê-môn
19. Thư gửi tín hữu Do-thái
20. Thư của Thánh Gia-cô-bê
21. Thư 1 của Thánh Phê-rô
22. Thư 2 của Thánh Phê-rô
23. Thư 1 của Thánh Gio-an
24. Thư 2 của Thánh Gio-an
25. Thư 3 của Thánh Gio-an
26. Thư của Thánh Giu-đa
27. Sách Khải Huyền

Nội Dung Kinh Thánh Tân Ước

Nội dung của Tân Ước nói về tình yêu của Thiên Chúa với con người, về việc Ngài thiết lập giao ước mới và vĩnh cửu cùng lời hứa cứu độ được thực hiện một cách trọn vẹn qua cuộc đời Đức Giê-su Ki-tô. Tân Ước cũng cho chúng ta biết sự hình thành và phát triển bước đầu của Giáo Hội Công Giáo và những sự kiện được tiên báo về thời kỳ cuối cùng tới ngày Chúa quang lâm.

Bốn sách Tin Mừng nói riêng và Kinh Thánh Tân Ước nói chung đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Giáo Hội, là cơ sở hình thành, phát triển và hoàn thiện Đức Tin Công Giáo. Hãy đọc Tân Ước với tâm hồn rộng mở và trái tim mang tình yêu thương, để thấy được con đường đi, ánh sáng chân thật cho cuộc đời mỗi chúng ta.

Scroll to Top