Kinh Thánh

“Nếu, nói như Thánh Phao-lô, Đức Ki-tô là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa [1 Cr 1,24], và nếu kẻ không biết Kinh Thánh cũng không biết được sức mạnh và sự khôn ngoan của Người, thì không biết Kinh Thánh là không biết Đức Ki-tô.”

(Thánh Giê-rô-ni-mô, Chú giải Sách ngôn sứ I-sai-a, Phần nhập đề)


Kinh Thánh Công Giáo Trọn Bộ Cựu Ước và Tân Ước
Kinh Thánh Công Giáo Trọn Bộ Cựu Ước và Tân Ước

Kinh Thánh Công Giáo trọn bộ Cựu ƯớcTân Ước, nguyên văn theo bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Phần audio do Giu-se Định và Ma-ri-a Kim Hồi, cùng các anh chị em thanhlinh.net thực hiện.


Mục lục Kinh Thánh

Lên đầu trang