Tóm tắt Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô

Mục lục
Mục lục
Tóm tắt Tân Ước
Tóm tắt Cựu Ước

01. Tóm tắt Sách Sáng Thế

02. Tóm tắt Sách Xuất Hành

03. Tóm tắt Sách Lê-vi

04. Tóm tắt Sách Dân Số

05. Tóm tắt Sách Đệ Nhị Luật

06. Tóm tắt Sách Giô-suê

07. Tóm tắt Sách Thủ Lãnh

08. Tóm tắt Sách Rút

09. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 1

10. Tóm tắt Sách Sa-mu-en 2

11. Tóm tắt Sách Các Vua 1

12. Tóm tắt Sách Các Vua 2

13. Tóm tắt Sách Sử Biên 1

14. Tóm tắt Sách Sử Biên 2

15. Tóm tắt Sách Ét-ra

16. Tóm tắt Sách Nơ-khe-mi-a

17. Tóm tắt Sách Tô-bi-a

18. Tóm tắt Sách Giu-đi-tha

19. Tóm tắt Sách Ét-te

20. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 1

21. Tóm tắt Sách Ma-ca-bê 2

22. Tóm tắt Sách Gióp

23. Tóm tắt Sách Thánh Vịnh

24. Tóm tắt Sách Châm Ngôn

25. Tóm tắt Sách Giảng Viên

26. Tóm tắt Sách Diễm Ca

27. Tóm tắt Sách Khôn Ngoan

28. Tóm tắt Sách Huấn Ca

29. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Tóm tắt Sách Ai Ca

32. Tóm tắt Sách Ba-rúc

33. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Tóm tắt Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

2 Cr 1,1-11 LỜI MỞ ĐẦU
2 Cr 1,1-11 Lời chào thăm. Lời cảm tạ
2 Cr 1,12-7,16 I. NHẮC LẠI NHỮNG SỰ VIỆC ĐÃ XẢY RA
2 Cr 1,12-2,11 Lý do khiến ông Phao-lô thay đổi lộ trình
2 Cr 2,12-4,6 Từ Trô-a đến Ma-kê-đô-ni-a. Viết ra ngoài đề: về sứ vụ tông đồ
2 Cr 4,7-5,10 Gian truân và hy vọng trong công việc tông đồ
2 Cr 5,11-6,10 Thi hành sứ vụ tông đồ
2 Cr 6,11-7,4 Ông Phao-lô thổ lộ tâm tình và cảnh cáo
2 Cr 7,5-16 Ông Phao-lô gặp lại ông Ti-tô ở Ma-kê-đô-ni-a
2 Cr 8,1-9,15 II. TỔ CHỨC LẠC QUYÊN
2 Cr 8,1-15 Những lý do chứng tỏ lòng quảng đại
2 Cr 8,16-9,5 Gửi gắm ông Ti-tô và các bạn đồng hành
2 Cr 9,6-15 Ích lợi của cuộc lạc quyên
2 Cr 10,1-13,10 III. ÔNG PHAO-LÔ TỰ BIỆN HỘ
2 Cr 10,1-11 Ông Phao-lô trả lời những kẻ trách ông nhu nhược
2 Cr 10,12-18 Ông Phao-lô trả lời những kẻ trách ông đầy tham vọng
2 Cr 11,1-12,18 Ông Phao-lô bắt buộc phải tự khen mình
2 Cr 12,19-13,10 Nỗi lo âu của ông Phao-lô
2 Cr 13,11-13 KẾT LUẬN
2 Cr 13,11-13 Những lời dặn dò, thăm hỏi và lời cầu chúc cuối cùng

Lên đầu trang