PHẦN THỨ TƯ: KINH NGUYỆN KI-TÔ GIÁO (2558–2865)

Hình vẽ thu nhỏ trên cuốn sách lấy từ Tu viện Điônixiô (Dionysius) trên Núi Athos (tập sách số 587), được vẽ ở Constantinôpôli vào khoảng năm 1059.

Chúa Ki-tô hướng về Chúa Cha trong lời cầu nguyện (x. §2599). Người cầu nguyện một mình, ở một nơi vắng vẻ. Các môn đệ Người đứng nhìn một cách lễ phép từ đằng xa. Thánh Phê-rô, người đứng đầu các tông đồ, hướng về phía những người khác và chỉ về Người, Đấng là Thầy và là Con đường của Kinh nguyện Ki-tô Giáo (x. §2607): “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1).


Mục lục