TẬP I. NHỮNG TƯ TƯỞNG HỮU ÍCH CHO SỰ SỐNG CỦA LINH HỒN

 • Noi gương Chúa Kitô và xem nhẹ những sự phù phiếm của thế gian
 • Nghĩ khiêm tốn về mình
 • Giáo lý về sự thật
 • Khôn ngoan trong hành động
 • Đọc Thánh Kinh
 • Những cảm xúc buông thả
 • Tránh ảo vọng và kiêu ngạo
 • Tránh những gì quá thân mật
 • Vâng lời và tùng phục
 • Tránh nói chuyện phiếm
 • Thủ đắc bình an và lòng nhiệt thành muốn nên hoàn thiện
 • Giá trị của nghịch cảnh
 • Chống trả cám dỗ
 • Tránh xét đoán nghiêm khắc
 • Những công việc hoàn thành trong đức ái
 • Chịu đựng sai lầm của người khác
 • Đời sống tu viện
 • Mẫu gương các Giáo phụ
 • Các thực hành của một tu sĩ tốt
 • Yêu mến sự cô tịch và thinh lặng
 • Nỗi sầu khổ của tâm hồn
 • Suy tư về nỗi khốn cùng
 • Suy tư về sự chết
 • Phán xét và hình phạt đối với tội
 • Quyết tâm thay đổi đời sống
Scroll to Top