Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Kinh Thánh là một bộ môn thuộc lĩnh vực nghiên cứu Kinh Thánh với mục địch chính là giải thích, làm sáng tỏ các từ ngữ, đoạn văn hay dụ ngôn được nhắc tới trong bốn cuốn Tin Mừng dựa trên quan điểm thần học Ki-tô giáo.

Trong lịch sử Giáo Hội, có rất nhiều tác phẩm thuộc bộ môn này đã ra đời mà nổi tiếng nhất phải kể đến là cuốn Chú Giải Kinh Thánh của linh mục, học giả Công Giáo người Anh George Leo Haydock (1774-1849). Cuốn sách là sự tổng hợp kiến thức từ các tác phẩm cùng loại từ thời các Giáo Phụ và được bổ sung, phát triển rất công phu.

Để phục vụ nhu cầu tìm hiểu Kinh Thánh của đông đảo anh chị em cũng như tránh những lối giải thích tai hại của các trào lưu lạc giáo, trong chuyên mục này, chúng tôi xin lược dịch tác phẩm kể trên.

Chú Giải Kinh Thánh Tân Ước – Mục Lục

 • 01. Chú giải Tin Mừng Mát-thêu
 • 02. Chú giải Tin Mừng Mác-cô
 • 03. Chú giải Tin Mừng Lu-ca
 • 04. Chú giải Tin Mừng Gio-an
 • 05. Chú giải Sách Công Vụ Tông Đồ
 • 06. Chú giải Thư gửi tín hữu Rô-ma
 • 07. Chú giải Thư 1 gửi tín hữu Cô-rin-tô
 • 08. Chú giải Thư 2 gửi tín hữu Cô-rin-tô
 • 09. Chú giải Thư gửi tín hữu Ga-lát
 • 10. Chú giải Thư gửi tín hữu Ê-phê-xô
 • 11. Chú giải Thư gửi tín hữu Phi-líp-phê
 • 12. Chú giải Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê
 • 13. Chú giải Thư 1 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
 • 14. Chú giải Thư 2 gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca
 • 15. Chú giải Thư 1 gửi ông Ti-mô-thê
 • 16. Chú giải Thư 2 gửi ông Ti-mô-thê
 • 17. Chú giải Thư gửi ông Ti-tô
 • 18. Chú giải Thư gửi ông Phi-lê-mon
 • 19. Chú giải Thư gửi tín hữu Do-thái
 • 20. Chú giải Thư của Thánh Gia-cô-bê
 • 21. Chú giải Thư 1 của Thánh Phê-rô
 • 22. Chú giải Thư 2 của Thánh Phê-rô
 • 23. Chú giải Thư 1 của Thánh Gio-an
 • 24. Chú giải Thư 2 của Thánh Gio-an
 • 25. Chú giải Thư 3 của Thánh Gio-an
 • 26. Chú giải Thư của Thánh Giu-đa
 • 27. Chú giải Sách Khải Huyền