Chú giải Tin Mừng Lu-ca

Mục Lục
Chú Giải Kinh Thánh

Chương 15

Câu 4. để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất – Và Chúa Ki-tô đã để lại các thiên thần trên trời cao để xuống tìm con người nơi đất thấp, họ những kẻ tự loại bỏ mình vì những tội lỗi đã gây ra. Khi “để lại chín mươi chín con ngoài đồng hoang,” Người cũng không hề tàn nhẫn với họ, vì đã đặt họ ở lại an toàn dưới bàn tay toàn năng của chính Người.

Câu 7. ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối – Như thế, chúng ta càng thấy mình được khích lệ hơn nữa trên con đường hoán cải, vì biết rằng sự ăn năn sám hối của chúng ta đem lại niềm vui lớn cho các linh hồn trên Thiên quốc, những người mà chúng ta hằng xin ơn bảo trợ qua lời chuyển cầu của họ và tỏ lòng tôn kính trước sự hiện diện của các ngài.

Câu 11. Trong dụ ngôn này, người cha nhân hậu là hình ảnh ẩn dụ của Thiên Chúa, người con cả tượng trưng cho dân Do-thái và người con thứ đại diện cho dân ngoại.

Dân ngoại, qua hình ảnh đứa con hoang đàng, đã nhận được từ Cha ý chí tự do, lý trí, trí tuệ, sức khỏe, tri ​​thức tự nhiên và những thứ của cải chung cho loài người, nhưng đã sử dụng chúng vào việc tiêu xài hoang phí và lạm dụng. Sau khi hoán cải, sự sống thiêng liêng của họ, thứ vốn đã bị tước đi vì tội lỗi, mới được phục hồi. Họ đã chết, nhưng rồi sống lại.

Mục Lục
Chú Giải Kinh Thánh