Chú giải Tin Mừng Lu-ca

Chương
Chú Giải
Chương
Chú Giải
Chú giải Tân Ước
Chú giải Cựu Ước

I. Ngũ Thư

01. Chú giải Sách Sáng Thế

02. Chú giải Sách Xuất Hành

03. Chú giải Sách Lê-vi

04. Chú giải Sách Dân Số

05. Chú giải Sách Đệ Nhị Luật

II. Các Sách Lịch Sử

06. Chú giải Sách Giô-suê

07. Chú giải Sách Thủ Lãnh

08. Chú giải Sách Rút

09. Chú giải Sách Sa-mu-en 1

10. Chú giải Sách Sa-mu-en 2

11. Chú giải Sách Các Vua 1

12. Chú giải Sách Các Vua 2

13. Chú giải Sách Sử Biên 1

14. Chú giải Sách Sử Biên 2

15. Chú giải Sách Ét-ra

16. Chú giải Sách Nơ-khe-mi-a

17. Chú giải Sách Tô-bi-a

18. Chú giải Sách Giu-đi-tha

19. Chú giải Sách Ét-te

20. Chú giải Sách Ma-ca-bê 1

21. Chú giải Sách Ma-ca-bê 2

III. Các Sách Giáo Huấn

22. Chú giải Sách Gióp

23. Chú giải Sách Thánh Vịnh

24. Chú giải Sách Châm Ngôn

25. Chú giải Sách Giảng Viên

26. Chú giải Sách Diễm Ca

27. Chú giải Sách Khôn Ngoan

28. Chú giải Sách Huấn Ca

IV. Các Sách Ngôn Sứ

29. Chú giải Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Chú giải Sách Ai Ca

32. Chú giải Sách Ba-rúc

33. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Chú giải Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Chú giải Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Chú giải Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Chú giải Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Chú giải Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Chú giải Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Chú giải Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Chú giải Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Chú giải Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Chương 15

Câu 4. để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất – Và Chúa Ki-tô đã để lại các thiên thần trên trời cao để xuống tìm con người nơi đất thấp, họ những kẻ tự loại bỏ mình vì những tội lỗi đã gây ra. Khi “để lại chín mươi chín con ngoài đồng hoang,” Người cũng không hề tàn nhẫn với họ, vì đã đặt họ ở lại an toàn dưới bàn tay toàn năng của chính Người.

Câu 7. ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối – Như thế, chúng ta càng thấy mình được khích lệ hơn nữa trên con đường hoán cải, vì biết rằng sự ăn năn sám hối của chúng ta đem lại niềm vui lớn cho các linh hồn trên Thiên quốc, những người mà chúng ta hằng xin ơn bảo trợ qua lời chuyển cầu của họ và tỏ lòng tôn kính trước sự hiện diện của các ngài.

Câu 11. Trong dụ ngôn này, người cha nhân hậu là hình ảnh ẩn dụ của Thiên Chúa, người con cả tượng trưng cho dân Do-thái và người con thứ đại diện cho dân ngoại.

Dân ngoại, qua hình ảnh đứa con hoang đàng, đã nhận được từ Cha ý chí tự do, lý trí, trí tuệ, sức khỏe, tri ​​thức tự nhiên và những thứ của cải chung cho loài người, nhưng đã sử dụng chúng vào việc tiêu xài hoang phí và lạm dụng. Sau khi hoán cải, sự sống thiêng liêng của họ, thứ vốn đã bị tước đi vì tội lỗi, mới được phục hồi. Họ đã chết, nhưng rồi sống lại.

Lên đầu trang