Chú giải Tin Mừng Lu-ca

Chương
Chương

Chương 12

Câu 10. Xem Chú giải Mt 12,31-32.

Câu 54-55. Đất nước Ít-ra-en nằm ở phía đông biển Địa Trung Hải và tiếp giáp với các nước Ả-rập, Ai-cập có khí hậu khô nóng ở phía Nam. Vì thế, khi mây kéo lên ở phía tây, người ta biết là trời sắp mưa, và khi gió nồm ở phía Nam thổi lên, sẽ là lúc trời sắp oi nóng.

Scroll to Top