Chú giải Tin Mừng Lu-ca

Chương
Chương

Chương 4

Câu 1-13. Xem Chú giải Tin Mừng Mát-thêu 4,1-11.

Câu 30. băng qua giữa họ mà đi – Có lẽ Chúa Giê-su tự biến mình ra vô hình, hoặc bằng cách khiến họ bị đui mù, hoặc bằng cách thay đổi ý nghĩ và tầm hồn họ theo ý Người. Tất cả các nhà chú giải đều cho rằng thông qua những lời này, thánh sử Lu-ca muốn độc giả biết rằng Chúa Giê-su đã làm một phép lạ, qua đó, chứng minh thiên tính của Người. Theo Thánh Ambrôsiô, trong Tin Mừng, chúng ta phải nhận thấy rằng Chúa Giê-su đã không chịu đựng đau khổ vì bị người khác đẩy vào thế gặp nguy hiểm, nhưng khi chính Người có ý muốn như vậy. Người không bị người Do-thái bắt bớ, nhưng tự nguyện nộp mình; Người không để họ xô xuống vực, nhưng băng qua giữa họ mà đi.

Câu 38. mẹ vợ ông Si-môn – Rõ ràng là Thánh Phê-rô đã kết hôn; trong Giáo Hội có hai truyền thống chính về vợ của ngài. Truyền thống thứ nhất cho rằng bà đã mất trước khi Thánh Phê-rô tham gia sứ vụ; có thể thấy ở đây, mặc dù mẹ vợ bị ốm nhưng chúng ta không thấy bà xuất hiện mà chỉ có Thánh Phê-rô. Truyền thống thứ hai dựa theo quan điểm trong cuốn Lịch sử Giáo Hội của học giả Êu-sê-bi-ô thành Xê-da-rê cho rằng bà đã tử đạo tại Rô-ma không lâu trước khi Thánh Phê-rô tử đạo. Truyền thống thứ hai ít được ủng hộ hơn vì Êu-sê-bi-ô thường bị cho là không có hiểu biết chính xác về Giáo Hội Tây phương. Tuy nhiên, Giáo Hội chưa bao giờ chính thức công nhận truyền thống nào, vì vậy, người Công Giáo có thể tự do chấp nhận một trong hai.

Câu 40. Lúc mặt trời lặn – Họ không dám tới gặp Chúa sớm hơn vì sợ vi phạm luật ngày sa-bát và người Pha-ri-sêu.

Câu 44. rao giảng trong các hội đường – Chúa Giê-su thường xuyên lui tới các hội đường Do-thái để mọi người biết rằng Người không phải là kẻ lén lút dụ dỗ, nhưng hoạt động một cách công khai.

Scroll to Top