Chú giải Tin Mừng Lu-ca

Chương
Chương

Chương 9

Câu 7. từ cõi chết trỗi dậy – Như vậy, có vẻ Hê-rô-đê và một số người Do-thái đương thời đã tin vào một loại luân hồi hay đầu thai nào đó của linh hồn. Trong cuốn Antiquities of the Jews (Cổ vật của người Do-thái) (18,2), sử gia Josephus cho biết rằng những người Pha-ri-sêu tin linh hồn là bất tử, đối với họ, sau khi lìa khỏi thể xác, linh hồn con người sẽ đi đến một số nơi dưới lòng đất, nơi họ được thưởng hay bị phạt chiếu theo những hành động của mình khi còn sống ở trần gian. Ở đó, linh hồn của những kẻ gian ác vẫn sẽ mãi tồn tại, nhưng không có khả năng thoát khỏi nơi bị giam cầm; trong khi linh hồn của những người tốt đôi khi được trở lại dương thế và nhập vào một cơ thể khác.

Ở đây, Hê-rô-đê có lẽ nghĩ rằng linh hồn của Gio-an Tẩy Giả đã được kết hiệp với linh hồn của Chúa Giê-su trong cùng một thể xác, và do đó, có khả năng thực hiện những công việc mới và phi thường hơn. Theo Thánh Giê-rô-ni-mô, nhiều ráp-bi cũng đã lạm dụng những đoạn Phúc Âm mà chúng ta đang đọc để ủng hộ học thuyết về sự đầu thai của triết gia Hy-lạp Pythagore. Mặc dù vậy, hầu hết người Do-thái đều tin vào giáo lý đúng đắn về sự phục sinh, cụ thể là sự phục sinh của thể xác, thứ mà họ tin là một ngày nào đó sẽ được đổi mới để bước vào sự sống bởi cùng một linh hồn hiện đang khiến nó cử động: đây chính xác là giáo lý của đức tin, là những gì mà Giáo Hội đã dạy chúng ta từ cả Cựu Ước và Tân Ước, chứ không phải là học thuyết về sự đầu thai, một học thuyết phù hợp với thị hiếu của người Đông Phương và phổ biến khá rộng rãi vào thời của Chúa Giê-su.

Một số người nghĩ rằng họ có thể nhìn thấy dấu vết của học thuyết ấy trong trường hợp của ngôn sứ Ê-li-a. Ông đã được cất lên trời trong một cơn gió lốc (2 V 2,11), và khi thấy ông Ê-li-sa thực hiện được những phép lạ tương tự như ông, các ngôn sứ khác đã nói rằng linh hồn Ê-li-a ngự trên ông (2 V 2,15).

Câu 28. Đức Giê-su lên núi – Theo Thánh Bê-đa, vì Đức Giê-su đã lên núi để cầu nguyện và để được biến hình, nên chúng ta, những người hy vọng được hưởng hoa trái của sự phục sinh và ao ước được thấy vinh quang của Thiên Chúa, phải biết đặt lòng trí của mình ở trên trời và chuyên tâm cầu nguyện không ngừng.

Scroll to Top