Chú giải Tin Mừng Lu-ca

Chương
Chú Giải
Chương
Chú Giải
Chú giải Tân Ước
Chú giải Cựu Ước

I. Ngũ Thư

01. Chú giải Sách Sáng Thế

02. Chú giải Sách Xuất Hành

03. Chú giải Sách Lê-vi

04. Chú giải Sách Dân Số

05. Chú giải Sách Đệ Nhị Luật

II. Các Sách Lịch Sử

06. Chú giải Sách Giô-suê

07. Chú giải Sách Thủ Lãnh

08. Chú giải Sách Rút

09. Chú giải Sách Sa-mu-en 1

10. Chú giải Sách Sa-mu-en 2

11. Chú giải Sách Các Vua 1

12. Chú giải Sách Các Vua 2

13. Chú giải Sách Sử Biên 1

14. Chú giải Sách Sử Biên 2

15. Chú giải Sách Ét-ra

16. Chú giải Sách Nơ-khe-mi-a

17. Chú giải Sách Tô-bi-a

18. Chú giải Sách Giu-đi-tha

19. Chú giải Sách Ét-te

20. Chú giải Sách Ma-ca-bê 1

21. Chú giải Sách Ma-ca-bê 2

III. Các Sách Giáo Huấn

22. Chú giải Sách Gióp

23. Chú giải Sách Thánh Vịnh

24. Chú giải Sách Châm Ngôn

25. Chú giải Sách Giảng Viên

26. Chú giải Sách Diễm Ca

27. Chú giải Sách Khôn Ngoan

28. Chú giải Sách Huấn Ca

IV. Các Sách Ngôn Sứ

29. Chú giải Sách Ngôn Sứ I-sai-a

30. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a

31. Chú giải Sách Ai Ca

32. Chú giải Sách Ba-rúc

33. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

34. Chú giải Sách Ngôn Sứ Đa-ni-en

35. Chú giải Sách Ngôn Sứ Hô-sê

36. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-en

37. Chú giải Sách Ngôn Sứ A-mốt

38. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ô-va-đi-a

39. Chú giải Sách Ngôn Sứ Giô-na

40. Chú giải Sách Ngôn Sứ Mi-kha

41. Chú giải Sách Ngôn Sứ Na-khum

42. Chú giải Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc

43. Chú giải Sách Ngôn Sứ Xô-phô-ni-a

44. Chú giải Sách Ngôn Sứ Khác-gai

45. Chú giải Sách Ngôn Sứ Da-ca-ri-a

46. Chú giải Sách Ngôn Sứ Ma-la-khi

Chương 9

Câu 7. từ cõi chết trỗi dậy – Như vậy, có vẻ Hê-rô-đê và một số người Do-thái đương thời đã tin vào một loại luân hồi hay đầu thai nào đó của linh hồn. Trong cuốn Antiquities of the Jews (Cổ vật của người Do-thái) (18,2), sử gia Josephus cho biết rằng những người Pha-ri-sêu tin linh hồn là bất tử, đối với họ, sau khi lìa khỏi thể xác, linh hồn con người sẽ đi đến một số nơi dưới lòng đất, nơi họ được thưởng hay bị phạt chiếu theo những hành động của mình khi còn sống ở trần gian. Ở đó, linh hồn của những kẻ gian ác vẫn sẽ mãi tồn tại, nhưng không có khả năng thoát khỏi nơi bị giam cầm; trong khi linh hồn của những người tốt đôi khi được trở lại dương thế và nhập vào một cơ thể khác.

Ở đây, Hê-rô-đê có lẽ nghĩ rằng linh hồn của Gio-an Tẩy Giả đã được kết hiệp với linh hồn của Chúa Giê-su trong cùng một thể xác, và do đó, có khả năng thực hiện những công việc mới và phi thường hơn. Theo Thánh Giê-rô-ni-mô, nhiều ráp-bi cũng đã lạm dụng những đoạn Phúc Âm mà chúng ta đang đọc để ủng hộ học thuyết về sự đầu thai của triết gia Hy-lạp Pythagore. Mặc dù vậy, hầu hết người Do-thái đều tin vào giáo lý đúng đắn về sự phục sinh, cụ thể là sự phục sinh của thể xác, thứ mà họ tin là một ngày nào đó sẽ được đổi mới để bước vào sự sống bởi cùng một linh hồn hiện đang khiến nó cử động: đây chính xác là giáo lý của đức tin, là những gì mà Giáo Hội đã dạy chúng ta từ cả Cựu Ước và Tân Ước, chứ không phải là học thuyết về sự đầu thai, một học thuyết phù hợp với thị hiếu của người Đông Phương và phổ biến khá rộng rãi vào thời của Chúa Giê-su.

Một số người nghĩ rằng họ có thể nhìn thấy dấu vết của học thuyết ấy trong trường hợp của ngôn sứ Ê-li-a. Ông đã được cất lên trời trong một cơn gió lốc (2 V 2,11), và khi thấy ông Ê-li-sa thực hiện được những phép lạ tương tự như ông, các ngôn sứ khác đã nói rằng linh hồn Ê-li-a ngự trên ông (2 V 2,15).

Câu 28. Đức Giê-su lên núi – Theo Thánh Bê-đa, vì Đức Giê-su đã lên núi để cầu nguyện và để được biến hình, nên chúng ta, những người hy vọng được hưởng hoa trái của sự phục sinh và ao ước được thấy vinh quang của Thiên Chúa, phải biết đặt lòng trí của mình ở trên trời và chuyên tâm cầu nguyện không ngừng.

Scroll to Top