Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 12

Giả bộ làm người di cư

1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:2 Hỡi con người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn, giữa những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, những kẻ có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nòi phản loạn.3 Về phần ngươi, hỡi con người, hãy chuẩn bị hành lý đi đày và hãy đi đày giữa ban ngày trước mắt chúng; ngươi sẽ đi đày, rời chỗ ngươi đang ở mà tới một chỗ khác, trước mắt chúng. May ra chúng sẽ nhận thấy mình là một nòi phản loạn.4 Ngươi hãy đem hành lý của ngươi ra ngoài như hành lý của kẻ đi đày, giữa ban ngày, trước mắt chúng. Và chiều đến, ngươi sẽ ra đi trước mắt chúng như một kẻ phải đi đày.5 Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà đưa hành lý ra.6 Trước mắt chúng, ngươi sẽ vác hành lý lên vai và ra đi lúc trời tối; ngươi sẽ che mặt để khỏi nhìn thấy xứ sở, vì Ta đã biến ngươi nên điềm báo cho nhà Ít-ra-en.

7 Tôi đã làm y như lệnh ĐỨC CHÚA truyền cho tôi. Giữa ban ngày, tôi đã đem hành lý của tôi ra ngoài, hành lý của kẻ đi đày; và chiều đến, tôi lấy tay khoét tường. Tôi ra đi lúc trời tối và vác hành lý lên vai trước mặt họ.

8 Sáng hôm sau, có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:9 “Hỡi con người, chẳng phải nhà Ít-ra-en, nòi phản loạn, đã nói với ngươi: “Ông làm gì thế” sao?10 Ngươi hãy nói với chúng: “ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Sấm ngôn ấy nhằm nói về ông hoàng ở Giê-ru-sa-lem và toàn thể nhà Ít-ra-en ở trong thành.11 Ngươi hãy nói: “Tôi là điềm báo cho các ông. Tôi đã làm thế nào, thì sẽ xảy ra cho họ như vậy. Họ sẽ phải đi tù, đi đày.12 Ông hoàng đang ở giữa họ sẽ vác hành lý lên vai lúc trời tối và sẽ ra đi; họ sẽ khoét một lỗ trên tường cho ông chui qua. Ông sẽ che mặt để chính mắt khỏi nhìn thấy xứ sở.”13 Ta sẽ bủa lưới chụp trên nó và nó sẽ mắc vào lưới săn của Ta, Ta sẽ dẫn đưa nó đến Ba-by-lon, trên đất Can-đê, nhưng nó sẽ không nhìn thấy đất ấy và phải chết ở đó.14 Tất cả cận thần, cận vệ và binh lính của nó, Ta sẽ tung cho gió cuốn đi khắp tứ phương và Ta sẽ tuốt gươm đuổi theo chúng.15 Chúng sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta phân tán chúng đi các dân và tung chúng đến các nước.16 Nhưng Ta sẽ cho một số ít người trong bọn chúng thoát khỏi gươm đao, đói kém và ôn dịch để chúng thuật lại tất cả những điều ghê tởm của chúng cho các dân mà chúng sẽ đến. Bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.

17 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:18 Hỡi con người, ngươi sẽ ăn bánh trong lo âu và uống nước trong xao xuyến sợ hãi.19 Ngươi sẽ nói với dân trong xứ: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này với dân cư Giê-ru-sa-lem đang ở đất Ít-ra-en: chúng sẽ ăn bánh trong lo âu và uống nước trong sợ hãi, vì đất Ít-ra-en sẽ ra hoang tàn và sẽ thiếu thốn mọi sự do những việc bạo hành của toàn thể dân cư trong xứ.20 Các thành đông người ở sẽ nên chốn hoang tàn, đất sẽ bị tàn phá. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.

Những câu châm ngôn bình dân

21 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:22 Hỡi con người, tại sao trên đất Ít-ra-en các ngươi lại có câu châm ngôn này: Ngày tháng trôi, mọi thị kiến đều vô hiệu?23 Vì thế, ngươi hãy nói với chúng: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau: Ta sẽ làm cho câu châm ngôn này ra vô hiệu; ở trên đất Ít-ra-en, người ta sẽ không còn nói câu châm ngôn ấy nữa. Nhưng ngươi hãy nói với chúng: Sẽ đến ngày mọi thị kiến đều hiệu nghiệm.24 Thật vậy, ở giữa nhà Ít-ra-en, sẽ không có thị kiến nào là vô hiệu và cũng chẳng có lời sấm nào là dối trá đâu!25 Vì chính Ta là ĐỨC CHÚA, Ta phán điều Ta muốn và điều ấy chẳng mấy chốc sẽ xảy ra. Quả thật, chính trong đời các ngươi, hỡi nòi phản loạn, điều Ta sẽ phán, Ta sẽ thi hành – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.

26 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:27 Hỡi con người, này nhà Ít-ra-en nói: Thị kiến ông ta thấy còn lâu mới hiệu nghiệm; ông ta tuyên sấm cho một thời xa xăm.28 Vì thế, ngươi hãy nói với chúng: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: mọi lời Ta phán chẳng mấy chốc sẽ xảy ra. Điều nào Ta phán, điều ấy sẽ được thi hành – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.

Scroll to Top