Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Nguyên văn theo Kinh Thánh Cựu Ước Công Giáo, bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Phần audio do Giu-se Định và Ma-ri-a Kim Hồi, cùng các anh chị em thanhlinh.net thực hiện.


Thánh Vịnh là một cuốn sách thi ca nằm trong Kinh Thánh Cựu Ước. Sách gồm có 150 bài, được viết bởi nhiều tác giả khác nhau. Trong đó, 73 bài được cho là của vua Đa-vít, 12 bài của ông A-xáp con ông Be-réc-gia-hu (1 Sb 6,24), 11 bài của các con ông Cô-rắc (2 Sb 20,19), 2 bài của vua Sa-lô-môn, 1 bài của ông Mô-sê và 51 bài còn lại của hai ông Hê-man và Ê-than (1 Sb 15,19). Thời gian viết vào khoảng năm 1400-450 TCN.


Thánh Vịnh 1

Hai con đường

1 Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,

2 nhưng vui thú với lề luật CHÚA, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

3 Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

4 Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.

5 Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân!

6 Vì CHÚA hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.

Scroll to Top