Chú giải Tin Mừng Mác-cô

Mục Lục
Chú Giải Kinh Thánh

Chương 10

Câu 4. Xem Đnl 24,1.

Câu 5-9. Xem chú giải Mt 19,7-8.

Câu 14. Xem chú giải Mt 19,13.

Câu 18. Xem chú giải Mt 19,17.

Câu 20. Chúng ta phải nhớ rằng những ai trung thành tuân giữ Luật Mô-sê thì không chỉ được ban cho những của đời này, nhưng còn nhận được lời hứa về phần thưởng ở đời sau. Vậy nên Chúa Giê-su đã hỏi người thanh niên rằng: “Hẳn anh biết các điều răn”. Và anh ta trả lời: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” Đời sống giữ Luật của anh ta thật đáng để chúng ta bắt chước. Đó cũng là lý do tại sao Chúa Giê-su lại đem lòng yêu mến khi nghe được câu trả lời của anh dù cho sau đó, anh đã không vâng lời Người.

Câu 32. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi – Vì đã được Chúa Giê-su tiên báo về Cuộc Thương Khó của Người tại Giê-ru-sa-lem, nên khi thầy trò tiến vào thành, các môn đệ đâm ra sợ hãi. Các ông lo lắng về việc Thầy mình sẽ rơi vào tay kẻ thù và không biết có phải cùng chịu chết với Thầy không. Thấy được những sự xáo trộn trong tâm hồn họ, Chúa đã an ủi các ông khi kéo riêng Nhóm Mười Hai ra một nơi và đảm bảo với họ về sự Phục sinh của Người.

Câu 35. Mt 20,20 thì cho biết người tới gặp Đức Giê-su là bà Sa-lô-mê, mẹ của hai ông Gio-an và Gia-cô-bê. Nhưng có lẽ bà làm theo yêu cầu của các con hoặc ít nhất cũng phải có sự đồng ý và bằng lòng từ phía họ.

Câu 42. Xem chú giải Mt 20,25.

Mục Lục
Chú Giải Kinh Thánh