Chú giải Tin Mừng Mác-cô

Chương
Chương

Chương 15

Xem chú giải Mt 27.

Câu 21. Ông Si-môn này là cha của hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô – hai môn đệ của Chúa Giê-su. Ông Ru-phô được cho là người mà Thánh Phao-lô nhắc đến trong Rm 16,13.

Câu 25. Thánh sử Mác-cô là người duy nhất trong số bốn nhà truyền giáo nói rằng Chúa Giê-su bị đóng đinh vào giờ thứ ba. Trong khi đó, Thánh Gio-an nói là giờ thứ sáu. Điều này có thể được giải thích như sau: Chúa Giê-su bị đóng đinh vào cuối giờ thứ ba, tức là gần giữa trưa (khoảng 11h – 11h30). Người Do-thái thời xưa chia ban ngày (6h sáng đến 6h tối) ra các mốc: giờ thứ nhất, giờ thứ ba, giờ thứ sáu và giờ thứ chín. Như vậy, lúc gần giữa trưa là thời điểm cuối giờ thứ ba và chuẩn bị bước sang giờ thứ sáu.

Câu 28. Xem Is 53,12.

Câu 32. Theo Thánh Giê-rô-ni-mô, nếu người Do-thái không tin Chúa Ki-tô khi Người từ cõi chết sống lại, thì chắc chắn họ cũng sẽ không tin nếu Người làm theo ý họ và xuống khỏi thập giá. Hơn nữa, Thánh Kinh đã nhắc đến cách mà Người phải chịu khổ hình: Bọn ác đó trong ngoài vây bủa, chúng đâm con thủng cả chân tay (Tv 22,17) và Chúng sẽ ngước nhìn lên Ta. Chúng sẽ khóc than Đấng chúng đã đâm thâu (Dcr 12,10); không có lời chứng nào nói rằng Đấng Ki-tô sẽ được nhận biết qua việc Người xuống khỏi thập giá.

Câu 46. ngôi mộ đã đục sẵn trong núi đá – Theo mô tả của những người đã từng được thấy ngôi mộ của Chúa Giê-su, nó là một căn buồng nhỏ cao 8 feet 1 inch (2.4638 m), sâu 6 feet 1 inch (1.8542 m) và rộng 15 feet 10 inch (4.826 m). Lối vào của mộ, hay còn gọi là tiền đình, nhìn về phía đông, cao 4 feet (1.2192 m) và rộng 2 feet 4 inch (0.7112 m). Nơi đặt xác của Chúa Giê-su chiếm trọn một phía ở bên trong ngôi mộ. Phiến đá lớn chắn ở cửa mộ hiện vẫn còn sót lại một phần dài 2,25 thước (2.0574 m), rộng và dày một thước (0.9144 m); tuy nhiên, những chi tiết trên đó thì không còn, nó được khảm gần như toàn bộ bằng đá cẩm thạch và chỉ để lại năm, sáu chỗ để những người hành hương có thể trao một nụ hôn hoặc thể hiện những cử chỉ sùng kính khác. Những thông tin này được trích từ cuốn Journey from Aleppo to Jerusalem (Hành trình từ A-lép-pô tới Giê-ru-sa-lem) của linh mục Anh giáo Henry Maundrell (1665-1701) và cuốn Voyage to Asia Minor (Hành trình đến Tiểu Á) (v. II p. 12) của Mark Luke (?).

Scroll to Top