Chú giải Tin Mừng Mác-cô

Chương
Chương

Chương 9

Câu 4. Ông Mô-sê và ông Ê-li-a là hai vị đại diện cho Lề Luật và các ngôn sứ trong Cựu Ước. Họ đến để làm chứng cho thiên tính của Chúa Giê-su và sứ vụ rao giảng của Người. Sứ vụ này sẽ chính thức khép lại thời đại cũ và mở ra một thời đại mới trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngoài ra, sự xuất hiện của hai nhân vật này cũng cho chúng ta thấy rằng, đôi khi, Thiên Chúa cho phép có sự giao thiệp giữa người sống với những người đã chết.

Câu 5. chúng con ở đây, thật là hay – Thánh Phê-rô đã quên rằng vương quốc vinh hiển của Chúa Ki-tô không thuộc về thế gian, nhưng chỉ thuộc về Thiên đàng; ông cùng với các tông đồ khác, những người đang mặc lấy thân xác phải chết, sẽ không thể dự phần vào những niềm vui vĩnh cửu.

Chúng con xin dựng ba cái lều – Một lần nữa, ông không hiểu những gì mình đang nói, khi muốn dựng lên ba căn lều riêng biệt, một cho Lề Luật, một cho các vị ngôn sứ và một cho Tin Mừng, nhưng ba căn lều này không thể tách rời nhau. Mặt khác, những chỗ ở trong Nhà Chúa Cha cũng không thể được dựng lên bởi bàn tay của những người phàm.

Câu 9. từ cõi chết sống lại – Các môn đệ tin vào sự sống lại của kẻ chết, nhưng họ không biết Chúa Giê-su nói rằng Người sẽ sống lại từ cõi chết có nghĩa là gì. Tâm trí họ khi ấy chỉ tràn ngập ý tưởng về một vương quốc huy hoàng ngay ở thế gian, nơi họ sẽ được ban những chức vị cao trọng từ Đấng Mê-si-a.

Câu 10. Xem chú giải Mt 17,10.

Câu 15. tất cả đám đông kinh ngạc – Có một số người cho rằng sau khi biến hình trên núi, dung mạo của Chúa Giê-su đã biến đổi đẹp hơn và đó là nguyên nhân khiến đám đông kinh ngạc khi thấy Người.

Câu 23. Đức tin của cha đứa trẻ bị quỷ ám là đức tin khởi điểm, tức là tin mà vẫn còn hoài nghi; còn đức tin đủ để khiến mọi sự đều có thể mà Chúa Giê-su nói tới là đức tin đã ở mức hoàn thiện. Vì thế, sau khi nhìn ra sự yếu kém nơi lòng tin của mình, người đàn ông này đã cầu xin Chúa Giê-su giúp ông đạt tới những cấp độ cao hơn của đức tin ấy. Không ai trong chúng ta có thể ngay lập tức trở nên hoàn thiện, nhưng trước hết, phải bắt đầu bằng những điều nhỏ bé, rồi mới dần dần tiến lên.

Câu 31. Ở đây, các môn đệ không hiểu lời Chúa Giê-su không phải vì trí óc họ kém cỏi, nhưng vì họ bị chi phối bởi tình cảm dành cho Người; mặt khác, họ tin rằng Người là Thiên Chúa nên không thể hiểu nổi tại sao Thiên Chúa lại có thể chết.

Câu 48. nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt – Chúa Giê-su lấy câu này từ Is 66,24.

Câu 49. ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối – Những tội nhân không ăn năn hối cải sẽ phải xuống hỏa ngục chịu lửa đời đời, trong khi một số khác sẽ đi qua lửa Luyện ngục. Ngoài ra, ngay cả những người được chọn cũng sẽ được thử luyện thông qua những đau khổ và thử thách ở đời này, giống như những lễ phẩm phải được ướp bằng muối trước khi dâng lên Thiên Chúa (Lv 2,13).

Câu 50. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? – Tức là những người sau khi đón nhận đức tin lại quyết định bỏ Đạo. Với những người như thế, không điều gì có thể đưa họ ra khỏi con đường gian ác. Bởi vì chính Thiên Chúa đã dùng lời Ngài như muối để ướp họ, vậy mà họ vẫn nhạt đi và làm cho những gì học được trước đây trở nên vô hiệu.

Scroll to Top