Sách Gióp

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 22

3. THIÊN THỨ BA

Thiên Chúa trừng phạt nhân danh công lý

1 Ông Ê-li-phát người Tê-man lên tiếng nói:

2 Người phàm có thể hữu ích cho Thiên Chúa không? Có chăng người hiểu biết chỉ hữu ích cho chính mình.

3 Đấng Toàn Năng được lợi gì khi anh sống công chính, Người được ích chi khi anh sống vẹn toàn?

4 Chẳng lẽ vì anh đạo đức mà Người sửa trị và đưa anh ra tòa?

5 Há chẳng phải vì anh đã làm vô số điều gian ác và đã phạm muôn vàn lầm lỗi?

6 Anh đòi anh em nộp của cầm mà chẳng có lý do, lại còn lột cả áo che thân của họ.

7 Kẻ mệt nhoài, anh chẳng cho nước uống, người đói lả, anh từ chối bánh ăn.

8 Anh trao đất đai cho kẻ có quyền hành, và cho người thần thế được định cư.

9 Các quả phụ, anh đuổi về tay trắng, các cô nhi, anh bắt phải bó tay.

10 Vì thế, cạm bẫy bủa vây anh tứ phía làm cho anh bất chợt phải sợ hãi kinh hoàng.

11 Ánh sáng ra tối tăm, anh đâu còn nhìn thấy, một khối nước phủ ngập thân anh.

12 Nào chẳng phải Thiên Chúa ngự trên chốn cửu trùng, hãy nhìn các vì sao xa thăm thẳm: chúng cao vời biết mấy!

13 Anh từng bảo: “Thiên Chúa biết gì đâu? Qua tầng mây đen tối, làm sao Người xét xử?

14 Mây là tấm màn che khiến Người không nhìn thấy, Người đi trên vòm trời.”

15 Anh có theo đường xưa lối cũ, đường lối hạng người tội lỗi đã đi?

16 Chúng bị quét sạch, dù chưa đến thời. Một con sông nhận chìm nền của chúng.

17 Chúng thưa với Thiên Chúa: “Hãy tránh xa chúng tôi, Đấng Toàn Năng làm chi được chúng tôi nào?”

18 Nhưng nhà chúng, chính Người lại chất đầy của cải. Ước gì tôi lánh xa ý đồ của phường gian ác.

19 Nhìn thấy chúng, người công chính vui mừng, người vô tội nhạo báng:

20 “Kẻ thù chúng ta hẳn đã bị tiêu diệt và những gì chúng để lại đều bị lửa thiêu.”

21 Hãy sống thân tình với Thiên Chúa và xây dựng bình an, anh sẽ tìm lại được hạnh phúc.

22 Hãy đón nhận giáo huấn miệng Người phán ra, và đặt lời Người dạy trong tâm hồn.

23 Nếu anh trở lại cùng Đấng Toàn Năng và hạ mình xuống, nếu anh đuổi tội ác ra khỏi lều,

24 nếu anh quẳng vàng xuống đất, liệng vàng Ô-phia giữa đá cuội lòng sông,

25 thì chính Đấng Toàn Năng sẽ là vàng, chính Người sẽ là bạc cho anh.

26 Bấy giờ, anh sẽ lấy Đấng Toàn Năng làm nguồn hoan lạc, và sẽ ngẩng mặt lên hướng về Thiên Chúa.

27 Khi anh cầu xin Người, Người sẽ nhậm lời anh, còn anh chỉ phải lo giữ trọn lời nguyền.

28 Mọi điều anh dự định sẽ thành công, nẻo đường anh đi, ánh sáng sẽ bừng lên chiếu rọi.

29 Vì Người triệt hạ kẻ ăn nói kiêu căng và cứu vớt ai khiêm nhường cúi mặt.

30 Người giải thoát kẻ vô tội, anh sẽ được giải thoát nhờ bàn tay trong sạch của anh.

Scroll to Top