Sách Gióp

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 28

4. CA TỤNG KHÔN NGOAN

Khôn ngoan con người không thể đạt được

1 Quả thật, có nơi để lấy bạc, có chỗ để luyện vàng.

2 Sắt lấy ra từ đất, đá nung chảy thành đồng.

3 Người ta xua bóng tối, đào bới cho đến cùng, để lấy đá từ nơi tối tăm mù mịt.

4 Những kẻ xa lạ đào đường hầm tại những nơi không người qua lại; chúng bị treo lơ lửng, đu đưa xa cõi người phàm.

5 Đất trước kia sản xuất ra bánh ăn, thì nay đáy ngửa nghiêng như bị lửa đốt.

6 Tại đây đá có nhiều lam ngọc và trong bụi đất có cả vàng.

7 Mãnh cầm không biết đường tới đó và mắt kền kền cũng chẳng nhận ra.

8 Loài mãnh thú chưa từng đặt chân đến, và sư tử con chưa qua đó bao giờ.

9 Người ta tra tay đào đá lửa, làm đảo lộn núi non tận móng nền,

10 và xẻ những đường hầm trong núi đá, mắt nhìn xem mọi thứ báu vật.

11 Người ta đắp đập chặn các dòng sông, và đưa ra ánh sáng những điều bí ẩn.

12 Nhưng khôn ngoan từ đâu ra, và trí hiểu ở chốn nào?

13 Người phàm không lượng giá được khôn ngoan, vì khôn ngoan không ở trong đất dành cho kẻ sống.

14 Vực thẳm nói: “Tôi không chứa khôn ngoan!” Đại dương bảo: “Khôn ngoan không ở nơi tôi bao giờ!”

15 Người ta không thể lấy vàng ròng thay thế, cũng không đem tiền rừng bạc bể mà mua.

16 Vàng Ô-phia, mã não quý và lam ngọc người ta không dùng để định giá khôn ngoan.

17 Vàng hay thủy tinh không thể sánh tày, bình vàng quý cũng không đổi lấy được khôn ngoan.

18 So với khôn ngoan, san hô đá quý đều vô nghĩa, được khôn ngoan còn hơn được ngọc trai.

19 Người ta không sánh khôn ngoan với hoàng ngọc xứ Cút, cũng không đánh giá ngang hàng với vàng ròng.

20 Khôn ngoan từ đâu đến, trí hiểu phát xuất từ nơi nao?

21 Khôn ngoan khuất dạng trước mắt người trần, ẩn mình đi, chim trời không nhìn thấy.

22 Âm ty và tử thần lên tiếng bảo: “Tiếng tăm của khôn ngoan tai chúng tôi đã được biết.”

23 Đường nẻo của khôn ngoan một mình Thiên Chúa tỏ, chính Người biết nơi ở của khôn ngoan.

24 Quả thật, Người nhìn thấy tận cùng cõi đất, Người xem thấy mọi sự dưới vòm trời.

25 Khi Người ban sức mạnh cho gió và định mức cho nước thủy triều,

26 khi Người ra luật cho mưa, vạch đường cho sấm chớp,

27 bấy giờ Người nhìn thấy và định giá khôn ngoan, Người thông hiểu và lại còn thấu suốt.

28 Rồi Người nói với con người: “Này, kính sợ Chúa Thượng, đó là khôn ngoan, tránh xa điều ác, đó là trí hiểu.”

Scroll to Top