Sách Gióp

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Chương 36

Ý nghĩa đích thực những đau khổ của ông Gióp

1 Ông Ê-li-hu lại nói:

2 Kiên nhẫn thêm chút nữa, tôi sẽ chỉ cho ông, vì tôi chưa cạn lời biện hộ cho Thiên Chúa.

3 Tôi sẽ dùng hiểu biết thời xa xưa truyền lại để biện minh cho Đấng dựng nên tôi.

4 Quả thật, lời lẽ của tôi không mảy may gian dối; người đang ở bên ông là một người hiểu nhiều biết rộng.

5 Này, Thiên Chúa toàn năng chẳng khinh thường ai cả, Người toàn năng, trí tuệ khôn lường.

6 Người không để cho kẻ gian tà được sống, Người xử công minh với ai nghèo hèn,

7 để mắt trông nom người chính trực. Người đặt các vua lên ngai vàng, cho họ được cầm quyền mãi mãi. Nhưng rồi họ tự cao tự đại,

8 nên đã bị xiềng xích gông cùm, bị trói buộc trong lầm than khốn quẫn.

9 Bấy giờ, Người tỏ cho họ biết việc họ làm, và tội ác họ phạm do lòng kiêu căng.

10 Người mở tai cho họ nghe lời cảnh cáo, truyền cho họ phải từ bỏ tội ác đã làm.

11 Nếu họ lắng nghe và tuân giữ, ngày đời của họ sẽ dư đầy hạnh phúc, tháng năm của họ sẽ chan chứa niềm vui.

12 Nếu không nghe lời, họ sẽ sa xuống hố, vì không hiểu biết, họ sẽ phải tiêu vong.

13 Những kẻ gian ác lòng đầy giận dữ, có bị xiềng xích, cũng chẳng kêu cầu Người,

14 đời họ sẽ lụi tàn giữa tuổi thanh xuân, mạng họ tiêu vong vì bọn trai điếm.

15 Nhưng Thiên Chúa dùng cái nghèo để giải thoát người nghèo, dùng khổ đau mà mở mắt họ.

16 Cũng thế, Người sẽ kéo ông khỏi cảnh khốn cùng, cho ông được an nhàn, hết bị tù túng. Bàn ăn của ông sẽ đầy cao lương mỹ vị.

17 Ông sẽ đứng ra xét xử bọn ác nhân, chúng sẽ bị trừng trị đích đáng.

18 Hãy coi chừng, đừng để cho mình bị giàu sang mê hoặc hay bị lung lạc vì quà cáp bạc tiền.

19 Kẻ giàu người nghèo, kẻ mạnh người yếu, ông hãy xử như nhau.

20 Cũng đừng ức hiếp người xa lạ để cất nhắc họ hàng thân thích.

21 Hãy coi chừng, đừng trở lại làm điều bất công, chính vì điều đó mà ông phải khốn quẫn.

Thánh thi ca ngợi đức khôn ngoan toàn năng

22 Hãy xem: Thiên Chúa cao cả khi bày tỏ quyền năng, tôn sư nào sánh được với Người?

23 Đường lối của Người, ai bắt bẻ nổi? Ai nói được rằng: “Ngài xử sự bất công!”

24 Việc Người làm, phàm nhân không ngớt lời ca tụng, thì ông hãy nhớ mà chúc tụng tán dương.

25 Việc Người làm, phàm nhân chiêm ngắm, hết mọi người đều nhìn thấy từ xa.

26 Hãy xem: Thiên Chúa cao vời, làm sao ta hiểu thấu, ai đếm nổi năm tháng của Người?

27 Các giọt nước mưa, Người gom góp lại, rồi đem nghiền nát thành sương mù.

28 Các tầng mây đổ mưa xuống, trên phàm nhân hết thảy.

29 Nhưng nào ai hiểu được đường mây giăng mắc, hiểu được tiếng sấm phát ra từ lều trướng của Người?

30 Hãy xem: Người giãi sáng chung quanh và bao trùm nền móng biển cả.

31 Quả thật, Người dùng nước mà nuôi dưỡng chư dân cho họ có lương thực dồi dào.

32 Người giấu tia chớp trong tay, chỉ cho nó mục tiêu phải đánh.

33 Sấm sét rền vang loan báo Người hiện diện, bão bùng giông tố cho biết Người nổi trận lôi đình.

Scroll to Top