Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 113

Danh Chúa đáng ca ngợi

1 Ha-lê-lui-a. Hỡi tôi tớ CHÚA, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh thánh CHÚA đi!

2 Chúc tụng danh thánh CHÚA, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời!

3 Ca ngợi danh thánh CHÚA, từ rạng đông tới lúc chiều tà!

4 CHÚA siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm.

5 Ai sánh tày THƯỢNG ĐẾ Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời,

6 cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất?

7 Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,

8 đặt ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Người.

9 Người làm cho đàn bà son sẻ thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

Scroll to Top