Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 144

Xin được chiến thắng và hưởng cảnh thịnh vượng

1 Của vua Đa-vít.

Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn, là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến, luyện thành tay võ nghệ cao cường.

2 Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp, Người bắt chư dân quy phục quyền tôi.

3 Lạy CHÚA, con người có là chi, mà Chúa cần biết đến? Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm?

4 Ấy con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu.

5 Lạy CHÚA, xin nghiêng trời ngự xuống, chạm núi cao cho tỏa khói mịt mù;

6 xin tung chớp lòa khiến địch quân tán loạn, phóng tên bay làm chúng phải rã tan.

7 Từ cao thẳm xin đưa tay giải thoát, cứu con lên khỏi đáy nước mênh mông, khỏi thế lực nước ngoài.

8 Miệng chúng nói toàn điều xảo trá, giơ tay thề chỉ biết thề gian!

9 Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới, thập huyền cầm, con gảy đôi cung.

10 Chính Ngài cho các vua thắng trận, cứu mạng Đa-vít, kẻ trung thần, khỏi lưỡi gươm ác nghiệt.

11 Xin cứu độ và giải thoát con khỏi thế lực nước ngoài; miệng chúng nói toàn lời xảo trá, giơ tay thề: chỉ biết thề gian.

12 Mong đàn con trai ta mạnh như cây vừa lớn đang tuổi xuân mơn mởn; mong bầy con gái ta đẹp như hình mỹ nữ khắc trên cột đền đài.

13 Mong sao kho lẫm ta đầy ứ đủ mọi thứ hoa màu. Số chiên cừu tăng lên ngàn vạn tràn ngập khắp đồng quê.

14 Mong sao giống bò bê mập tròn béo tốt, không chết chóc lạc đàn; và mong sao đầu đường cuối phố không vẳng tiếng khóc than.

15 Hạnh phúc thay dân nào được may mắn như vậy! Hạnh phúc thay dân nào được CHÚA TRỜI làm Chúa!

Scroll to Top