Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 25

Xin ơn thứ tha và cứu thoát

1 Của vua Đa-vít.

Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA.

2 Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin Ngài đừng để con tủi nhục, đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

3 Chẳng ai trông cậy Chúa, mà lại phải nhục nhằn tủi hổ, chỉ người nào tự dưng phản phúc mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.

4 Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.

5 Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.

6 Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.

7 Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.

8 CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,

9 dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người.

10 Tất cả đường lối CHÚA đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.

11 Lạy CHÚA, tội con thật nặng nề, vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con.

12 Phàm ai kính sợ CHÚA, Người chỉ cho thấy đường phải chọn.

13 Họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời, và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên.

14 CHÚA xử thân tình với những ai kính sợ Chúa và cho họ biết giao ước của Người.

15 Mắt tôi nhìn CHÚA không biết mỏi vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới.

16 Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực.

17 Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thỏa, và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo.

18 Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con.

19 Xin Chúa thấy cho: thù địch con đông vô kể, chúng ghét thân này, ghét cay ghét đắng.

20 Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con, đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài.

21 Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa.

22 Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Ít-ra-en thoát mọi nỗi truân chuyên ngặt nghèo.

Scroll to Top