Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 66

Ca khúc tạ ơn

1 Phần nhạc trưởng. Thánh ca. Thánh vịnh.

Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa,

2 đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, nào dâng lời ca tụng tôn vinh!

3 Hãy thưa cùng Thiên Chúa: “Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài! Trước thần lực uy hùng, địch thù khúm núm.

4 Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh.”

5 Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: hành động của Người đối với phàm nhân thật đáng kinh đáng sợ!

6 Chúa làm cho biển khơi hóa đất liền, và dân Người đi bộ qua sông; việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ.

7 Chúa uy dũng hiển trị muôn đời; đôi mắt Người theo dõi chư dân, quân làm phản chớ có hòng nổi dậy!

8 Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi, trổi vang lên lời tán dương Người,

9 Người là Đấng bảo toàn mạng sống và giữ gìn ta khỏi lỡ bước sa chân.

10 Vâng lạy Chúa, Ngài đã từng thử thách, luyện chúng con như luyện bạc trong lò,

11 đã để cho rơi vào cạm bẫy, gánh nặng nề chồng chất cả trên vai,

12 mặc thiên hạ cỡi lên đầu lên cổ. Cơn nước lửa, chúng con từng gặp bao lần, nhưng Ngài đã cứu thoát, đem ra chỗ thảnh thơi.

13 Mang lễ vật toàn thiêu, bước vào nhà Chúa, con xin giữ trọn điều khấn hứa cùng Ngài,

14 lời khấn đó, môi này đã nguyện, miệng thốt ra lúc gặp gian nguy.

15 Con tiến dâng Ngài bò chiên dê béo tốt, làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên.

16 Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời, đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi.

17 Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa, tấc lưỡi tán dương, tôi đã sẵn sàng.

18 Điều gian ác, nếu lòng này ấp ủ, chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu.

19 Thế mà Thiên Chúa đã nghe rồi, để tâm đến lời tôi cầu nguyện.

20 Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.

Scroll to Top