Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 92

Ca tụng ĐỨC CHÚA, Đấng chính trực công minh

1 Thánh vịnh. Thánh ca. Cho ngày sa-bát.

2 Thú vị thay được tạ ơn CHÚA, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,

3 được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya,

4 hòa điệu sắt cầm gieo trầm bổng, nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà.

5 Lạy CHÚA, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên:

6 Lạy CHÚA, công trình Ngài xiết bao vĩ đại, tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay!

7 Người khờ dại nào đâu có biết, kẻ ngu si chẳng hiểu điều này:

8 Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ, phường gian ác có đua nở khoe tươi, cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

9 Còn CHÚA, Ngài cao cả đến muôn đời.

10 Kìa những kẻ thù Ngài, lạy CHÚA, kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong, bọn gian ác đều rã tan hết thảy.

11 Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện, tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng, thân con, Ngài xức dầu thơm mát.

12 Mắt con nghênh những kẻ địch thù, tai nghe biết lũ hại con mạt vận.

13 Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng

14 được trồng nơi nhà CHÚA, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;

15 già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn,

16 để loan truyền rằng: CHÚA thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công.

Scroll to Top