Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 16

ĐỨC CHÚA là phần gia nghiệp

1 Se sẽ. Của vua Đa-vít.

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

2 Con thưa cùng CHÚA: “Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?”

3 Còn thần ngoại xứ này, những thần linh xưa con sùng mộ,

4 vẫn gia tăng tàn phá, và thiên hạ tới tấp chạy theo. Máu tế thần, con quyết chẳng dâng, tên của thần, môi con không tụng niệm!

5 Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

6 Phần tuyệt hảo may mắn đã về con, vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn.

7 Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.

8 Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

9 Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

10 Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

11 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

Scroll to Top