Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 76

Tạ ơn sau khi chiến thắng

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thánh vịnh. Của ông A-xáp. Thánh ca.

2 Miền Giu-đa nức tiếng Chúa Trời, tại Ít-ra-en, danh Người cao cả.

3 Chúa đã cắm lều ở Sa-lem, núi Xi-on là nơi Chúa ngự.

4 Chính tại đó, Người bẻ gãy cung tên, khiên mộc gươm đao, mọi võ khí.

5 Lạy Chúa, Ngài quả là lẫm liệt oai hùng, vì chiến lợi phẩm thu về từng núi,

6 đoạt của lớp anh hùng mê mệt ngủ say và đoàn dũng sĩ cánh tay rời rã.

7 Lạy Chúa nhà Gia-cóp, Chúa thị uy là ngựa xe đứng liền tại chỗ.

8 Quả thật Ngài đáng sợ! Trong lúc Ngài nổi trận lôi đình, nào ai đứng vững trước Thánh Nhan?

9 Tự chốn trời cao, Ngài tuyên án: trái đất này kinh hãi lặng yên,

10 khi Chúa Trời đứng lên xét xử, cứu mọi kẻ nghèo hèn chốn dương gian.

11 Cả cơn giận phàm nhân cũng thành lời ca tụng, kẻ thoát lôi đình sẽ mở hội mừng Ngài.

12 Hãy khấn nguyền và giữ y lời hứa với CHÚA là Thiên Chúa các ngươi. Kẻ hầu cận Đấng khả tôn khả uý hãy đem lễ vật tiến dâng Người.

13 Người đập tan khí thế bao thủ lãnh, gây kinh hoàng cho vua chúa trần gian.

Scroll to Top