Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 120

Ước mong được sống bình an

1 Ca khúc lên Đền.

Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng CHÚA, Chúa đã thương đáp lời.

2 Lạy CHÚA, xin Ngài cứu mạng con khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.

3 Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi! Chúa sẽ giáng gì xuống ngươi đây, và còn thêm chi nữa?

4 Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh, thêm những hòn than đước đỏ hồng!

5 Thật bất hạnh cho tôi phải trú ngụ trong miền rợ Me-séc, phải sống cùng dân du mục Kê-đa.

6 Tấm thân này trải bao năm tháng

7 sống cùng những kẻ ghét hòa bình. Tôi vốn chuộng hòa bình. Nhưng hễ tôi nói tới, thì phe họ lại muốn chiến tranh.

Scroll to Top