Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 141

Lời cầu cho khỏi bị lôi kéo làm điều ác

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

Lạy CHÚA, con kêu lên cùng Chúa, xin Ngài mau đến phù trợ con. Xin lắng nghe lời con, khi con kêu lên Ngài.

2 Ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều.

3 Xin canh giữ miệng con, lạy CHÚA, và trông chừng lưỡi con.

4 Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ, đừng để con làm điều ác với bọn gian tà. Yến tiệc của chúng, con chẳng thèm ăn.

5 Người công chính cứ việc đánh con và lấy tình thương mà sửa dạy, nhưng dầu thơm kẻ dữ con quyết chẳng cho xức trên đầu; khi chúng làm điều ác, con vẫn luôn cầu nguyện.

6 Thủ lãnh chúng giờ đây bị xô vào tảng đá, họ đã từng hả dạ nghe tiếng con than rằng:

7 “Xương chúng tôi nằm vung vãi trước miệng âm ty, như thửa đất ngổn ngang vì kẻ đào người bới.”

8 Lạy CHÚA là Chúa Tể, con ngước mắt nhìn Ngài, bên Ngài con ẩn náu, đừng để con thiệt mạng.

9 Xin giữ con khỏi sa lưới chúng giăng, khỏi rơi vào cạm bẫy quân làm điều ác,

10 cho bọn ác nhân mắc bẫy chính chúng gài, còn con đây thì được thoát khỏi.

Scroll to Top