Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 149

Các tín hữu ca khúc khải hoàn

1 Ha-lê-lui-a! Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới, ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

2 Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ, vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm Vua hiển trị.

3 Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca.

4 Bởi vì CHÚA mến chuộng dân Người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

5 Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất tiếng reo hò,

6 miệng vang lời tán dương Thiên Chúa, thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

7 Để trả thù muôn nước và trừng trị chư dân,

8 để xiềng chân vua chúa và xích cổ vương hầu,

9 để thi hành án phạt Chúa đã viết từ xưa. Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người. Ha-lê-lui-a!

Scroll to Top