Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 52

Chống lại người miệng lưỡi hiểm độc

1 Phần nhạc trưởng. Thi khúc. Của vua Đa-vít.2 Khi Đô-ếch, người Ê-đôm, đến báo cho vua Sa-un rằng: “Đa-vít đến gặp ông A-khi-me-léc!”

3 Hỡi kẻ gian hùng, khoe chi tội ác?

4 Suốt ngày ngươi tính kế hại người! Này hỡi tên chuyên nghề lừa đảo, lưỡi ngươi khác nào dao sắc bén.

5 Ngươi ưa điều dữ hơn điều lành, chuộng điều gian dối hơn sự thật.

6 Ngươi thích nói toàn lời độc ác, ôi miệng lưỡi điêu ngoa!

7 Nên Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn, lượm ngươi đi, đem vất khỏi lều, và bứng gốc khỏi nơi dương thế.

8 Nhìn thấy vậy, chính nhân sợ hãi,

9 nhạo cười rằng: nó đích thị là người chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu, nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của và khoe khoang mưu độc của mình.

10 Còn phần tôi, khác gì cây ô-liu xanh rờn trong nhà Thiên Chúa, tôi tin cậy vào tình thương Thiên Chúa mãi mãi đến muôn đời.

11 Lạy Chúa, con nguyện tạ ơn Ngài luôn mãi, vì Ngài đã ra tay. Trước mặt những người hiếu trung với Chúa, con trông đợi danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.

Scroll to Top