Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 48

Thiên Chúa, Đấng giải thoát và bảo vệ Xi-on

1 Thánh ca. Thánh vịnh. Của con cái ông Cô-rắc.

2 Cao cả thay ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng ta, Đấng thật xứng muôn lời ca tụng trong thành đô của Người!

3 Núi thánh Người thật nguy nga hùng vĩ, là niềm vui cho toàn thể địa cầu. Núi Xi-on, bồng lai cực bắc, là kinh thành của Đức Đại Vương.

4 Giữa các lâu đài của Xi-on, Thiên Chúa tỏ ra chính Người là thành lũy.

5 Kìa vua chúa toa rập với nhau, cùng tiến quân một lúc.

6 Nhưng mới thấy thành đã sững sờ kinh ngạc, quá hãi hùng, bỏ chạy thoát thân.

7 Chúng run khiếp, chạy đi chẳng nổi, quằn quại như phụ nữ sắp sinh con.

8 Quay cuồng như những chiếc tàu trên biển cả bị bão đánh tan tành.

9 Chuyện xưa tai nghe, giờ đây mắt thấy, trong thành trì Chúa Tể càn khôn, trong thành trì Thiên Chúa, Chúa ta thờ; Người củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

10 Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.

11 Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang. Tay hữu Chúa thi hành công lý,

12 khiến núi Xi-on tưng bừng hoan hỷ; thành thị miền Giu-đa hớn hở nhảy mừng vì những điều Ngài đã phán quyết.

13 Hãy đi vòng Xi-on, dọc theo tường lũy, đếm tháp canh, xem được bao nhiêu;

14 hãy để tâm quan sát tường thành, các lâu đài, ngắm xem cho tỏ. Rồi kể lại cho thế hệ tương lai

15 rằng: chính Người là Thiên Chúa, đời đời là Thiên Chúa chúng ta, Người lãnh đạo chúng ta đến muôn thuở.

Scroll to Top