Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 26

Người vô tội tin tưởng cầu nguyện

1 Của vua Đa-vít.

Lạy CHÚA, xin Ngài xử cho con, vì con sống vẹn toàn. Con tin tưởng vào CHÚA, không do dự.

2 Lạy CHÚA, xin dò xét và thử thách con, tâm can này, xin đem thử lửa.

3 Vâng, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa và sống theo chân lý của Ngài.

4 Con không ngồi chung với quân xảo trá, chẳng giao du cùng bọn giả hình,

5 hằng gớm ghét bè lũ vô lương, không ngồi chung với phường gian ác.

6 Lạy CHÚA, con rửa tay nói lên lòng vô tội và đi vòng quanh bàn thờ Chúa,

7 để hát bài cảm tạ tri ân và tường thuật mọi kỳ công của Ngài.

8 Lạy CHÚA, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa.

9 Xin đừng bắt con đồng số kiếp với tội nhân, chung vận mạng với phường khát máu.

10 Tay chúng gây tội ác tầy trời, riêng tay mặt đầy quà hối lộ.

11 Phần con đây, con sống vẹn toàn, xin giải thoát và xót thương con, lạy Chúa,

12 trên mặt đất bằng, chân con đứng vững, giữa lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài.

Scroll to Top