Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 31

Lời cầu nguyện tin tưởng của người gặp thử thách

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Con ẩn náu bên Ngài, lạy CHÚA, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con,

3 ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con.

4 Núi đá và thành lũy bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.

5 Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.

6 Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy CHÚA TRỜI thành tín.

7 Ngài ghét bọn thờ thần hư ảo, phần con đây, lạy CHÚA, chỉ tin tưởng nơi Ngài.

8 Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom,

9 chẳng trao nộp thân này vào tay thù địch, nhưng cho con rộng bước thênh thang.

10 Xin xót thương, lạy CHÚA, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi, hồn ảo não và thân hình tiều tụy.

11 Đời tiêu hao trong nỗi u buồn và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than. Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã.

12 Con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa.

13 Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hóa thành đồ hư vất bỏ.

14 Con nghe thấy những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh: toàn những điều khủng khiếp. Chúng toa rập chống con, và mưu toan lấy mạng.

15 Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy CHÚA, dám thưa rằng: Ngài là Thượng Đế của con.

16 Số phận con ở trong tay ngài. Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại con.

17 Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ.

18 Lạy CHÚA, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã kêu cầu Ngài, Nhưng ước gì ác nhân phải nhục nhã mà ngậm miệng sa xuống âm ty.

19 Cho phường điêu ngoa phải câm họng; chúng kiêu ngạo khinh đời, buông những lời hỗn xược chống lại người công chính.

20 Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, và thi thố trước mặt phàm nhân cho ai tìm đến Ngài nương náu.

21 Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng khỏi người đời mưu hại. Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi.

22 Chúc tụng CHÚA đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con trong thành trì vững chắc.

23 Vậy mà con đã nói vì hốt hoảng: “Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi!” Thế nhưng Ngài đã nghe tiếng nài van trong ngày con kêu cứu.

24 Hết mọi người hiếu trung với Chúa, hãy yêu mến CHÚA đi! CHÚA giữ gìn những ai thành tín nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng.

25 Hỡi mọi người cậy trông vào CHÚA, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!

Scroll to Top