Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 65

Lời tạ ơn long trọng

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít. Thánh ca.

2 Lạy Thiên Chúa, ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng, điều khấn hứa cùng Ngài, phải lo giữ trọn.

3 Chúa là Đấng nghe lời cầu khẩn, mọi phàm nhân sẽ đến với Ngài,

4 thân mang đầy tội lỗi; bao tội ác đè bẹp chúng con, nhưng phần Chúa, Chúa tha thứ cả.

5 Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn và cho ở tại khuôn viên đền Ngài. Ân huệ nhà Chúa, chúng con tận hưởng, lộc thánh đền Ngài, lại được đầy no.

6 Ngài công minh đáp lại lời chúng con bằng những việc lạ lùng kinh hãi, lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, Ngài là niềm hy vọng của toàn cõi đất và hải đảo xa vời.

7 Ngài dùng sức mạnh đặt núi non vững chãi, lấy uy dũng mà thắt ngang lưng.

8 Biển cả gầm vang, sóng cồn gào thét, người muôn nước náo động xôn xao: Ngài khiến tất cả phải im hơi lặng tiếng.

9 Dân cư trên khắp cùng trái đất thấy kỳ công của Ngài, phải khiếp oai. Ngài làm vang tiếng reo cười, cửa đông sáng sớm, cửa đoài chiều hôm.

10 Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn phú túc giàu sang, suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.

11 Tưới từng luống, san từng mô đất, khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm,

12 bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.

13 Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh,

14 chiên cừu phủ trắng đồng xanh, lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào, câu hò tiếng hát trổi cao.

Scroll to Top