Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 115

Ca tụng ĐỨC CHÚA, Đấng duy nhất và nhân hậu

1 Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, vâng lạy CHÚA, xin đừng, nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ, bởi vì Ngài thành tín yêu thương.

2 Sao chư dân lại nói: “Thiên Chúa chúng ở đâu?”

3 Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên.

4 Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành.

5 Có mắt có miệng, không nhìn không nói,

6 có mũi có tai, không ngửi không nghe.

7 Có hai tay, không sờ không mó có hai chân, không bước không đi, từ cổ họng, không thốt ra một tiếng.

8 Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần cũng giống như chúng vậy.

9 Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy CHÚA, chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.

10 Nhà A-ha-ron, hãy tin cậy CHÚA, chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.

11 Ai kính sợ CHÚA, hãy tin cậy CHÚA, chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.

12 CHÚA nhớ đến ta và sẽ ban phúc cả: sẽ ban phúc cho nhà Ít-ra-en, sẽ ban phúc cho nhà A-ha-ron,

13 sẽ ban phúc cho người kính sợ CHÚA, cho người lớn cũng như kẻ nhỏ.

14 Nguyện xin CHÚA rộng rãi thi ân cho anh em và cho con cháu.

15 Nguyện xin CHÚA, Đấng dựng nên đất trời, xuống muôn phúc lành cho anh em.

16 Trời là trời của CHÚA, còn đất thì Chúa cho con cái loài người.

17 Không phải người đã chết, hay mọi kẻ bước vào cõi thinh lặng ngàn thu sẽ ca tụng ĐỨC CHÚA;

18 nhưng là chính chúng ta, những người còn đang sống, chúng ta chúc tụng CHÚA từ nay đến muôn đời.

Scroll to Top