Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 20

Xin ĐỨC CHÚA ban cho vua chiến thắng

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2 Ngày đức vua gặp bước gian truân, xin CHÚA đáp lời ngài. Nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp khấng phù hộ chở che.

3 Từ thánh điện, cầu Chúa thương cứu trợ, từ Xi-on, nguyện Chúa đỡ nâng ngài.

4 Mong Chúa hằng nhớ đến mọi lễ phẩm ngài dâng, và hoan hỷ chấp nhận lễ toàn thiêu của ngài.

5 Xin Chúa ban như lòng ngài ước nguyện, và cho mọi điều ngài toan tính được thành công.

6 Ước gì chúng tôi được hoan hô ngài chiến thắng, được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta! Ước gì CHÚA thỏa mãn mọi điều ngài khấn xin!

7 Giờ đây tôi biết rằng: CHÚA đã ban chiến thắng cho đấng Chúa xức dầu tấn phong. Từ thánh cung cao thẳm, Chúa đã đáp lời người, mà ra tay thực hiện những chiến thắng oai hùng.

8 Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã, phần chúng tôi, chỉ kêu cầu danh CHÚA là Thiên Chúa chúng tôi.

9 Bọn chúng đều quỵ xuống té nhào, còn chúng tôi vươn mình đứng vững.

10 Lạy CHÚA, xin giúp vua toàn thắng; ngày chúng con cầu khẩn, nguyện xin Chúa đáp lời.

Scroll to Top