Sách Thánh Vịnh

Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio
Câu
Chương
Kinh Thánh
Tra cứu
Audio

Mục lục Sách Thánh Vịnh

Cựu Ước
Tân Ước

Tra cứu

Chương

Câu

Chương

Câu

Thánh Vịnh 143

Lời cầu xin lúc gặp hiểm nguy

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

Lạy CHÚA, xin nghe lời con khẩn nguyện, lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tín, đáp lại lời con, vì Ngài công minh.

2 xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, vì trước thánh nhan Ngài chẳng có người nào là công chính.

3 Kẻ thù bách hại con, chà đạp con dưới đất, đẩy vào chốn tối tăm, như những người đã chết từ bao thuở.

4 Hơi thở con chỉ còn thoi thóp, nghe con tim giá lạnh trong mình.

5 Nhớ ngày xưa tháng cũ, con hoài niệm mọi công trình của Chúa và gẫm suy việc tay Chúa làm nên.

6 Hai tay cầu Chúa giơ lên, hồn con khát Chúa như miền đất khô.

7 Xin mau đáp lời con, lạy CHÚA, hơi thở con nay đã hầu tàn. Xin đừng ẩn mặt đi, kẻo con hóa ra người thiên cổ.

8 Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa, vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. Xin chỉ dạy đường lối phải theo, vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

9 Xin cứu con thoát khỏi địch thù, lạy CHÚA, bên Ngài con trú ẩn.

10 Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con. Xin thần khí tốt lành của Chúa dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.

11 Lạy CHÚA, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.

12 Vì Ngài vẫn một lòng thương mến, xin tiêu diệt những kẻ thù con. Xin làm cho thù địch con chết hết, vì con là tôi tớ của Ngài.

Scroll to Top