Sách Thánh Vịnh

Thánh Vịnh 127

Vất vả uổng công, nếu không có Chúa giúp

1 Ca khúc lên Đền. Của vua Sa-lô-môn.

Ví như CHÚA chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà CHÚA không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm.

2 Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ, Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

3 Này con cái là hồng ân của CHÚA, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban.

4 Bầy con sinh hạ thời son trẻ tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

5 Hạnh phúc thay người nào đeo ống đầy loại tên như thế! Họ sẽ không nhục nhã khi phải đến cửa công tranh tụng với địch thù.